Årsrapport 2012 for laboratoriekontrol

5. august 2013

Lægemiddelmyndighederne i Europa samarbejder i et netværk, der bliver kaldt Official Medicines Control Laboratories (OMCL). Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en årsrapport for 2012, der fortæller netværket om vores aktiviteter.

Rapporten er på engelsk:

Annual Report of the Danish Health and Medicines Authority's activities concerning the OMCL-cooperation 2012

Europæisk Laboratoriesamarbejde i OMCL

Formålet med OMCL er at udveksle viden og erfaring samt at fremme udviklingen af fælles standarder inden for området laboratoriekontrol af lægemidler. Læs mere om det europæiske laboratoriesamarbejde.

I rapporten kan du læse om de nedenstående emner.

Test af nationalt godkendte lægemidler

Vi har i 2012 kontrolleret 312 nationalt godkendte lægemidler og aktive lægemiddelstoffer. En stor del af kontrollerne, 44 %, har givet anledning til drøftelser med fremstilleren om mærkning, SOP'er samt specifikationer og stabilitetsrelaterede forhold.

Fokus på ulovige produkter og forfalskninger

Sundhedsstyrelsen har bibeholdt fokus på ulovlige produkter og forfalskninger i 2012. Vi har testet 57 produkter.

  • 15 ud af 20 produkter indeholdt vægtreducerende stoffer
  • 4 ud af 5 produkter indeholdt potensfremmende stoffer
  • 30 ud af 31 produkter indeholdt nikotin
  • 1 produkt indeholdt glukokortikoider

Ulovlig nethandel med lægemidler og andre sundhedsprodukter kan udgøre en betydelig sundhedsrisiko for forbrugerne. Produkterne kan indeholde aktive lægemiddelstoffer i forskellige mængder, kvalitet og sammensætning uden garanti for deres sikkerhed og effekt.

Udvikling af analysemetoder

Vi arbejder med påvisning af fremmede agenser i veterinære vacciner ved hjælp af real-time PCR samt med lægemidler til somatisk celleterapi og genterapi.