Årsrapport 2012 for laboratoriekontrol

5. august 2013

Lægemiddelmyndighederne i Europa samarbejder i et netværk, der bliver kaldt Official Medicines Control Laboratories (OMCL). Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en årsrapport for 2012, der fortæller netværket om vores aktiviteter.

Rapporten er på engelsk:

Annual Report of the Danish Health and Medicines Authority's activities concerning the OMCL-cooperation 2012

Europæisk Laboratoriesamarbejde i OMCL

Formålet med OMCL er at udveksle viden og erfaring samt at fremme udviklingen af fælles standarder inden for området laboratoriekontrol af lægemidler. Læs mere om det europæiske laboratoriesamarbejde.

I rapporten kan du læse om de nedenstående emner.

Test af nationalt godkendte lægemidler

Vi har i 2012 kontrolleret 312 nationalt godkendte lægemidler og aktive lægemiddelstoffer. En stor del af kontrollerne, 44 %, har givet anledning til drøftelser med fremstilleren om mærkning, SOP'er samt specifikationer og stabilitetsrelaterede forhold.

Fokus på ulovige produkter og forfalskninger

Sundhedsstyrelsen har bibeholdt fokus på ulovlige produkter og forfalskninger i 2012. Vi har testet 57 produkter.

  • 15 ud af 20 produkter indeholdt vægtreducerende stoffer
  • 4 ud af 5 produkter indeholdt potensfremmende stoffer
  • 30 ud af 31 produkter indeholdt nikotin
  • 1 produkt indeholdt glukokortikoider

Ulovlig nethandel med lægemidler og andre sundhedsprodukter kan udgøre en betydelig sundhedsrisiko for forbrugerne. Produkterne kan indeholde aktive lægemiddelstoffer i forskellige mængder, kvalitet og sammensætning uden garanti for deres sikkerhed og effekt.

Udvikling af analysemetoder

Vi arbejder med påvisning af fremmede agenser i veterinære vacciner ved hjælp af real-time PCR samt med lægemidler til somatisk celleterapi og genterapi.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...