Årsrapport 2013 - Sundhedsstyrelsen

21. marts 2014

Årsrapporten for 2013 beskriver Sundhedsstyrelsens økonomiske og faglige resultater.

Årets resultat er et overskud på 5,2 millioner kroner. Årets resultat dækker over overskud på nettobevillingsområdet og indtægtsdækket virksomhed og underskud på gebyrområdet. Det er således de to førstnævnte finansieringsområder, der driver det samlede overskud for Sundhedsstyrelsen i 2013. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter balancerer.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...