Følg udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst

31. maj 2013, Opdateret 17. oktober 2014

NB! Denne forbrugsanalyse opdateres ikke længere.

Sundhedsstyrelsen følger forbruget af lægemidler mod depression og angst i forbindelse med, at en række lægemidler til behandling af depression og angst ændrede tilskudsstatus den 5. marts 2012. Læs mere om tilskudsændringerne nedenfor.

I notatet Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst kan du se, hvordan forbruget af lægemidler til behandling af depression og angst har udviklet sig fra januar 2011 og frem til juni 2014.

Fra notatet er der link til forbruget i absolutte tal i de enkelte måneder og til de tilsvarende tal og grafer for hver af de fem regioner.

Vi opdaterer løbende notatet og Excel-filerne med de seneste tal.

Om ændringen af tilskud til lægemidler til behandling af depression og angst

Mange mennesker, som behandles for depression og angst, kan behandles med billigere lægemidler med lige så god effekt. Den daværende Lægemiddelstyrelse besluttede derfor den 30. september 2011 at klausulere tilskuddet til de dyrere lægemidler per den 5. marts 2012. Fælles for klausulerne er, at der kan gives tilskud, hvis patienten ikke kan behandles med et lægemiddel med generelt tilskud.

Følgende lægemidler ændrede tilskudsstatus til klausuleret tilskud:

  • Agomelatin (Valdoxan, N06AX22)
  • Buspiron (Buspiron "Actavis", N05BE01)
  • Duloxetin (fx Cymbalta, N06AX21)
  • Escitalopram (fx Cipralex, N06AB10)
  • Fluvoxamin (Fevarin, N06AB08)
  • Imipramin (Imipramin "DAK", N06AA02)
  • Isocarboxacid (Marplan, N06AF01)
  • Pregabalin (Lyrica, N03AX16)
  • Quetiapin, depottabletter (fx Seroquel Prolong, N05AH04)
  • Reboxetin (Edronax, N06AX18)

Da en del af lægemidlerne også bruges til behandling af andre sygdomme end depression og angst tager klausulerne i disse tilfælde højde for dette. En nærmere beskrivelse af lægemidlernes anvendelsesområder samt af klausulerne kan ses her: Hvilke lægemidler mod depression og angst ændrer tilskud? (5. marts 2012).

Læs mere om tilskudsændringerne og baggrunden for dem: Medicin mod depression og angst får ændret tilskud fra den 5. marts 2012.