Medicin mod depression og angst får ændret tilskud fra den 5. marts 2012

3. oktober 2011

Med virkning fra den 5. marts 2012 ændres tilskuddet til visse lægemidler mod depression og angst. Lægemiddelstyrelsen har på baggrund af Medicintilskudsnævnets anbefaling besluttet, at man fremover som hovedregel skal have forsøgt behandling med de billige lægemidler (fx sertralin og citalopram), før man kan få tilskud til de dyrere (fx escitalopram, duloxetin, pregabalin og agomelatin).

Baggrunden for ændringerne

Der er store prisforskelle på lægemidler, der anvendes mod depression og angst, og blandt lægerne er der generel enighed om, at de fleste patienter kan behandles lige så godt med de billige lægemidler. Der er også enighed om, at der findes patienter med depression eller angst, der er så sårbare, at et skift til et billigere lægemiddel, kan være forbundet med stor risiko for tilbagefald.

Hvem bliver berørt og hvordan?

Hovedparten af de patienter, der får lægemidler mod depression og angst er i behandling med de billige lægemidler. For dem er der ingen ændringer.

Hvis man er i behandling med et af de dyrere lægemidler, skal man som udgangspunkt skifte til et billigt lægemiddel, hvis man vil bevare offentligt tilskud til behandlingen. Hvis man allerede har forsøgt et billigere lægemiddel uden held (utilstrækkelig effekt eller bivirkninger), kan man fortsætte behandlingen med det dyrere lægemiddel med offentligt tilskud. Dette gælder også i andre helt særlige tilfælde efter lægens samlede vurdering af patientens mentale tilstand. I begge tilfælde er det dog et krav, at lægen skriver "tilskud" på recepten.

Landets læger skal derfor sammen med patienterne inden den 5. marts 2012 tage stilling til, om der skal ændres behandling.

Læs mere

Her kan du læse mere om ændringerne:

Kan man fortsat få tilskud til sin behandling?

Hvilke lægemidler ændrer tilskud?

Oversigt over nuværende og kommende tilskudsstatus for medicin mod depression og angst  (excel-fil, åbner i et nyt vindue)

Hvad betyder ændringerne økonomisk?

Hvorfor er der brug for en gennemgang af tilskud?

Lægemiddelstyrelsens afgørelse - breve til virksomheder

Brev af 30. september 2011 til alle praktiserende læger og speciallæger (pdf-fil, åbner i et nyt vindue)

Informationsark til borgere om ændring af tilskud til medicin mod depression og angst (pdf-fil, åbner i et nyt vindue) - sendt til apotekerne til udlevering til de berørte patienter