Gebyrer for klinisk afprøvning af medicinsk udstyr

Opdateret 10. februar 2023

Gebyrsatser for sagsbehandling af ansøgning om tilladelse til klinisk afprøvning af medicinsk udstyr og produkter uden et medicinsk formål for 2023

Gebyrsatserne for Lægemiddelstyrelsens sagsbehandling af ansøgninger om tilladelse til klinisk afprøvning af medicinsk udstyr fremgår af bekendtgørelsen om gebyrer for medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.

Vær opmærksom på, at der endnu ikke opkræves gebyr for kliniske afprøvninger af produkter uden et medicinsk udstyr. Læs nærmere her.

Ansøgning vedrørende klinisk afprøvning af Varenr. Gebyr

2023

Klasse I udstyr (ikke implantabelt udstyr eller udstyr der ikke er beregnet til langvarig brug) 4201 54.127 kr.
Klasse IIa udstyr (ikke implantabelt udstyr eller udstyr der ikke er beregnet til langvarig brug) 4202 54.127 kr.
Klasse IIb udstyr (ikke implantabelt udstyr eller udstyr der ikke er beregnet til langvarig brug) 4203 54.127 kr.
Klasse IIb udstyr (implantat eller udstyr der er beregnet til langvarig brug) 4205 72.748 kr.
Klasse III udstyr 4206 72.748 kr.
Aktivt, implantabelt udstyr 4207 72.748 kr.
Ændring (amendment) af en klinisk afprøvning af medicinsk udstyr 4208 11.978 kr.

 

Årsgebyrsatser for tilsyn og kontrol af kliniske afprøvninger for 2023

Årsgebyr til inspektion                                                                                                                                Varenr. Gebyr

2023

Alle 4209 11.962 kr.

 

Lægemiddelstyrelsen opkræver et årsgebyr for tilsyn og kontrol af kliniske afprøvninger. Alle kliniske afprøvninger, der har fået tilladelse efter 01.06.2021, betaler et årligt gebyr for Lægemiddelstyrelsens opgave med at inspicere kliniske afprøvninger.

Årsgebyret betales hvert kalenderår for alle kliniske afprøvninger, der er i gang. Dette gælder, uanset om den kliniske afprøvning bliver udvalgt til inspektion. Lægemiddelstyrelsen udsender årsgebyret for kliniske afprøvninger i slutningen af året.

Årsgebyret betales årligt fra det kalenderår, hvor tilladelsen er givet, og indtil afprøvningen er afsluttet ved de danske afprøvningssteder. En meddelelse om at en klinisk afprøvning er afsluttet skal jf. artikel 77(3) i forordning 2017/745 om medicinsk udstyr (MDR) meddeles Lægemiddelstyrelsen senest 15 kalenderdage efter, at afprøvningen er afsluttet. En afprøvning anses normalt for at være afsluttet, når sidste patient har haft sit sidste besøg, med mindre et andet tidspunkt er defineret i afprøvningsplanen.

Indbetaling

Gebyrer skal indbetales til Lægemiddelstyrelsen senest 1 måned efter modtagelse af faktura.