EU-Kommissionens vejledninger om medicinsk udstyr

Opdateret 12. januar 2016

EU-Kommissionen udarbejder, i samarbejde med de europæiske myndigheder og andre interessenter, en række vejledninger (guidelines) og andre fortolkningsdokumenter til direktiverne om medicinsk udstyr.

Dokumenterne er ikke juridisk bindende, men i praksis vil myndighederne forvente, at de bliver overholdt.  

EU-Kommissionens vejledninger

Her kan du finde en række vejledninger om medicinsk udstyr, som er udarbejdet af EU-Kommissionen i samarbejde med medlemslande, industrien og andre interessenter.

Følgende emneområder er dækket:

 • Scope, field of application, definition (formål)
 • Essential requirements (væsentlige krav)
 • Classification of MD (klassificering)
 • Conformity assessment procedure (overensstemmelsesvurdering)
 • Clinical investigation, clinical evaluation (klinisk afprøvning og evaluering)
 • Notified bodies (bemyndigede organer)
 • Products using materials of biological origin (udstyr med materiale af biologisk oprindelse)
 • Market surveillance (markedsovervågning)
 • Udstyrsspecifik rapporteringsvejledning (Device Specific Vigilance Guidance)
 • Transitional period (overgangsperiode)
 • IVD (in vitro-diagnostik)

EU Kommissionens beslutninger og henstillinger

EU-Kommissionens henstilling om en fælles ramme for et system for unik udstyrsidentifikation for medicinsk udstyr i Unionen

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...