Lovgivning for medicinsk udstyr

Opdateret 3. juni 2022

En oversigt over danske love, bekendtgørelser og cirkulærer.

Love

Bekendtgørelser og forordninger

Medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

Elektroniske brugsanvisninger

Udpegelse og overvågning af bemyndigede organer

Gebyrer

Reklame

Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

 

Vejledninger 

Reklame

Cirkulærer

Lægemiddelstyrelsens cirkulære nr. 15015 af 19. august 1968 om strålesterilisering af medicinske utensilier (engangsmateriel) overvejende bestående af plast