XDenne side indeholder elementer som ikke er optimeret til mobil visning. Du kan klikke på linket nedenfor for at få vist siden i desktop-visning.
Desktop visning

Lovgivning for medicinsk udstyr

Opdateret 24. februar 2016

En oversigt over danske love, bekendtgørelser og cirkulærer.

Love

Bekendtgørelser og forordninger

Medicinsk udstyr

In vitro-diagnostik

Aktivt, implantabelt udstyr

Anvendelse af animalsk væv

Importører og distributører

Elektroniske brugsanvisninger

Udpegelse og overvågning af bemyndigede organer

Gebyrer

Registrering

Klinisk afprøvning

Koordination af administrationen af produktsikkerhedsloven

Reklame

Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

Vejledninger

Medicinsk udstyr efter mål

Reklame

Cirkulærer

Lægemiddelstyrelsens cirkulære nr. 15015 af 19. august 1968 om strålesterilisering af medicinske utensilier (engangsmateriel) overvejende bestående af plast

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.