Mobil visning

Lovgivning for medicinsk udstyr

Opdateret 3. juni 2022

En oversigt over danske love, bekendtgørelser og cirkulærer.

Love

Bekendtgørelser og forordninger

Medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

Elektroniske brugsanvisninger

Udpegelse og overvågning af bemyndigede organer

Gebyrer

Reklame

Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

 

Vejledninger 

Reklame

Cirkulærer

Lægemiddelstyrelsens cirkulære nr. 15015 af 19. august 1968 om strålesterilisering af medicinske utensilier (engangsmateriel) overvejende bestående af plast

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...