Krav til mærkning

Opdateret 29. oktober 2020

Det skal tydeligt fremgå af pakken, hvem der er fabrikant af mundbindet og er ansvarlige for, at det lever op til gældende lovkrav. Mærkningen skal desuden indeholde et lot- eller batchnummer, samt produktions- og udløbsdato.

Hvis fabrikanten af mundbindet er etableret uden for EU, så skal produktet være forsynet med angivelse af, hvem der er autoriseret repræsentant i EU. Den autoriserede repræsentant er udpeget af fabrikanten, til at varetage fabrikantens lovmæssige forpligtelser inden for EU. Hvis der skulle være problemer med et udstyr, så kan Lægemiddelstyrelsen kontakte den autoriserede repræsentant.