Samarbejde med sundhedspersoner

Opdateret 3. juni 2015

Der er regler om reklame, gaver og økonomiske fordele, man skal være opmærksom på i samarbejdet med sundhedspersoner:

  • En virksomhed må ikke give eller tilbyde sundhedspersoner gaver, præmier eller økonomiske fordele for at fremme salget af et medicinsk udstyr. Det omfatter dog ikke rabatter på medicinsk udstyr, gaver af ubetydelig værdi som kan anvendes i modtagerens erhverv (maks. 300 kr. i et kalenderår) eller udlån af udstyr til demonstration i op til 2 måneder.
  • En virksomhed må gerne betale for ydelser fra en sundhedsperson eller et apotek, hvis betalingen står i et rimeligt forhold til ydelsen. Det er også tilladt at afholde udgifter som rejser, ophold og lignende og tilbyde faglig information og uddannelse.
  • Samarbejde og tilknytning skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen, og virksomheden skal gøre sundhedspersonen opmærksom på anmeldelsespligt. Lægemiddelstyrelsen offentliggør informationen.  
  • En patientforening skal på sin hjemmeside offentliggøre alle økonomiske fordele, som foreningen har modtaget fra en medicovirksomhed.

Tilknytning

Danske medicovirksomheder skal give Lægemiddelstyrelsen meddelelse om læger, tandlæger, sygeplejersker og apotekere, der fagligt eller økonomisk er tilknyttet virksomheden.

Meddelelsespligten gælder for fabrikanter, der markedsfører medicinsk udstyr i risikoklasse IIa, IIb eller III, medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik eller aktivt, implantabelt medicinsk udstyr, repræsentanter for fabrikanter af denne type produkter samt importører og distributører af denne type produkter, der er etableret i Danmark.

Specialforretninger med medicinsk udstyr, der er etableret i Danmark, skal give Lægemiddelstyrelsen meddelelse om læger, der er tilknyttet virksomheden.

Meddelelsespligten gælder for ejere af specialforretninger, der forhandler medicinsk udstyr i risikoklasse IIa, IIb eller III, medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik eller aktivt, implantabelt medicinsk udstyr, og repræsentanter for ejere af specialforretninger med denne type produkter, der er etableret i Danmark.

Indberet tilknyttede sundhedspersoner

Virksomheden eller specialforretningen skal ved tilknytningen af en læge, tandlæge, sygeplejerske eller apoteker til virksomheden informere sundhedspersonen om reglerne.

Tilknytning er både faglig og økonomisk

En faglig tilknytning kan være opgavebaseret (eksempelvis forskning, undervisning eller artikelskrivning), fuldtids- eller deltidsansættelse. Som udgangspunkt er alle former for tilknytning omfattet af reglerne, også selvom sundhedspersonen ikke modtager et honorar fra virksomheden.

En tilknytning er økonomisk, når en sundhedsperson ejer eller har værdipapirer i en lægemiddel- eller medicovirksomhed eller specialforretning.

Økonomisk støtte til fag- og sundhedspersoner

Får en fag- eller sundhedsperson betalt udgifter af en lægemiddel- eller medicovirksomhed i forbindelse med deltagelse i fagrelevant aktivitet i udlandet, skal personen anmelde det til Lægemiddelstyrelsen. I den forbindelse har virksomheden en informationspligt over for fag- eller sundhedspersonen.

Åbenhed om samarbejde

Tilknytningsreglerne skal understøtte sundhedspersoners generelle habilitet. Reglerne skal sikre, at sundhedspersoner ikke bliver påvirket af økonomiske eller andre interesser i industrien i deres kliniske arbejde og har til formål at sikre borgernes tillid til sundhedsvæsenet.