Zimmer Trabecular Metal™ Reverse Shoulder Instrumentation Liner Impactor

20. juli 2012

Denne meddelelse indeholder information om tilbagetrækning af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Zimmer Trabecular Metal™ Reverse Shoulder Instrumentation Liner Impactor
  • Fabrikant: Zimmer Inc.
  • Fabrikantens referencenummer: 1822565-2012-005
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: LMST-2012073244