Leica ASP6025

17. april 2013

Denne meddelelse indeholder information om fejl ved udstyret, der kræver korrektion og instruktion i anvendelse. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Leica ASP6025
  • Fabrikant: Leica Biosystems Nussloch GmbH
  • Fabrikantens referencenummer: COMP-114-2012-10-004374
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2013041118