Advia 1800 og Advia 2400

5. februar 2014

Denne meddelelse indeholder information om fejl i software med instruktion om opdatering og anvendelse af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Advia 1800 og Advia 2400 ISE Firmware V2.23
  • Fabrikant: Siemens Healthcare Diagnostics, Inc
  • Fabrikantens referencenummer: CHI 14-01
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2014020442