Dimension Vista 500 Intelligent Lab System + Dimension Vista 1500 Intelligent Lab System

31. oktober 2018

Denne meddelelse indeholder information om sikker og korrekt brug af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Dimension Vista 500 Intelligent Lab System + Dimension Vista 1500 Intelligent Lab System
  • Fabrikant: Siemens Healthcare Diagnostics Inc
  • Fabrikantens referencenummer: VSW 19-01
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2018104830