Gebyrer

Opdateret 11. april 2024

Gebyrsatser for sagsbehandling af ansøgning om tilladelse til undersøgelse af ydeevne af in vitro-diagnostisk medicinsk udstyr for 2024

Gebyrsatserne for Lægemiddelstyrelsens sagsbehandling af ansøgninger om tilladelse til undersøgelse af ydeevne af in vitro-diagnostisk medicinsk udstyr fremgår af bekendtgørelsen om gebyrer for medicinsk udstyr m.v.

Ansøgning vedrørende                                                                                                                                Varenr. Gebyr

2024

Undersøgelse om ydeevne (IVD) 4122 56.509 kr.
Ændring af en undersøgelse af ydeevne (IVD)      4123 12.505 kr.

 

Årsgebyrsatser for tilsyn og kontrol af undersøgelse af ydeevne for perioden 2024

Årsgebyr til inspektion                                                                                                                                           Varenr. Gebyr 2024
Alle 4209 12.488 kr.

NB: Der er en indfasningsperiode fra 2022-2024 jf. bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr m.v. Satserne bliver løbende PL-reguleret i løbet af de kommende år.

Lægemiddelstyrelsen opkræver et årsgebyr for tilsyn og kontrol af undersøgelser af ydeevne. Alle undersøgelser af ydeevne, der har fået tilladelse, betaler et årligt gebyr for Lægemiddelstyrelsens opgave med at inspicere undersøgelser af ydeevne.

Årsgebyret betales hvert kalenderår for alle undersøgelser af ydeevne, der er i gang. Dette gælder, uanset om undersøgelsen af ydeevne bliver udvalgt til inspektion. Lægemiddelstyrelsen udsender årsgebyret i slutningen af året.

Årsgebyret betales årligt fra det kalenderår, hvor tilladelsen er givet, og indtil undersøgelsen af ydeevne er afsluttet i Danmark. En meddelelse om at en undersøgelse af ydeevne er afsluttet skal jf. artikel 73(3) i forordning 2017/746 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (IVDR) meddeles Lægemiddelstyrelsen senest 15 kalenderdage efter, at undersøgelsen er afsluttet. En undersøgelse af ydeevne anses normalt for at være afsluttet, når sidste patient har haft sit sidste besøg, med mindre et andet tidspunkt er defineret i planen for undersøgelsen.

Indbetaling

Gebyrer skal indbetales til Lægemiddelstyrelsen senest 1 måned efter modtagelse af faktura.