Kombinationsstudier med klinisk forsøg og samtidig ydeevneundersøgelse af et IVD

15. januar 2024

Lægemiddelstyrelsen har i samarbejde med De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer udarbejdet en ny vejledning som gør det muligt for sponsorer for kliniske lægemiddelforsøg, hvor der samtidig udføres en undersøgelse af ydeevne for et medicinsk udstyr til in vitro diagnostik, såkaldte kombinationsstudier, at ansøge om tilladelse under en national koordineret proces. Denne nationale koordineret proces sikrer at sponsorer får samtidige afgørelser på henholdsvis det kliniske forsøg og ydeevneundersøgelsen.

Link til vejledningen.

Lægemiddelstyrelsen er desuden ansvarlige for at koordinere EU samarbejdet på området under projektet ’COMBINE’.