Fastsatte grænser for indholdsstof i visse håndkøbslægemidler til salg i fri handel

26. februar 2014

I Danmark er det tilladt at sælge nærmere bestemte håndkøbslægemidler uden for apotek (udleveringsbestemmelse HF).

For håndkøbslægemidler med indholdsstof, der fremgår af listen nedenfor, har Lægemiddelstyrelsen bestemt, at der kun må udleveres 1 pakning pr. kunde pr. dag (udleveringsbestemmelse HX eller HX18), når de udleveres af forhandlere med tilladelse til detailforhandling af håndkøbslægemidler, dvs. uden for apotek.

Desuden har styrelsen fastsat en øvre grænse for pakningsstørrelsen baseret på mængden af indholdsstof, hvor det er sundhedsfarligt at indtage indholdsstoffet i større mængder.

Det gælder derfor for disse lægemidler, at de kun kommer under udleveringsbestemmelse HX eller HX18, hvis mængden af det pågældende indholdsstof er mindre end eller lig med den angivne grænse, se listen nedenfor. Pakninger med et højere indhold af disse indholdsstoffer kommer under udleveringsbestemmelse HA eller B, dvs. de må kun udleveres fra apotek.

Listen over håndkøbslægemidler, som i begrænset mængde indholdsstof har udleveringsbestemmelse HX eller HX18, er senest opdateret i september 2013. 

ATC-kode

Indholdsstof

Grænse

M01AE01

Ibuprofen

4 g

B01AC06

eller

N02BA01

Acetylsalicylsyre

5 g

N02BA51

Acetylsalicylsyre KOMB.

5 g

N02BE01

Paracetamol

5 g

R06AD02

Prometazin

250 mg

D06BB03

Aciclovir

250 mg

N02BB51

Phenazon KOMB.

5 g


Eksempelvis vil tabletter, der indeholder 500 mg paracetamol i pakninger med mere end 10 tabletter komme under udleveringsbestemmelse HA18 og pakninger med 10 tabletter eller derunder vil komme under udleveringsbestemmelse HX18.