Gebyrer for detailforhandlere af medicin

Opdateret 1. juli 2017

Virksomheder, der ansøger om tilladelse til at forhandle håndkøbslægemidler eller lægemidler til rygeafvænning skal betale et gebyr til Lægemiddelstyrelsen.

Nedenfor kan du se de forskellige gebyrer.

Gebyrer fra d. 1. juli - 31. december 2017

Tilladelse Ansøgningsgebyr Årsafgift
Detailforhandling af håndkøbslægemidler * 1.082 kr. 1.082 kr.
Detailforhandling af rygeafvænningsmidler Beregnes individuelt ud fra Lægemiddel-styrelsens tidsforbrug (pr. påbegyndt halve time) og timepris: 900 kr. Ingen

* Dette omfatter også HV-mærkede lægemidler.


Gebyrer fra d. 1. januar - 30. juni 2017*

Tilladelse Ansøgningsgebyr Årsafgift
Forhandling af HV-mærkede produkter 3.668 kr. 3.689 kr.
Forhandling af HV-mærkede produkter, samtidig med håndkøbslægemidler 4.261 kr. 4.281 kr.
Forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek 3.734 kr. 3.734 kr.
Forhandling af HV-mærkede produkter, samtidig med håndkøbslægemidler (nedsat gebyr ved eksisterende tilladelse til håndkøbslægemidler) 527 kr.  
Ændring fra håndkøbsudsalg til forretningssted efter lægemiddellovens § 39 stk. 1 1.887 kr.  
Forhandling af lægemidler til behandling af gener ved rygeafvænning 332 kr. 332 kr.

* For virksomheder, som var i besiddelse af en tilladelse inden 30. juni 2017, opkræves samlet årsafgift for 2017, hvor der opkræves ½ gebyr for tidligere årsafgift og ½ gebyr for den nye afgift.

Ansøgningsgebyr

Lægemiddelstyrelsen opkræver et ansøgningsgebyr ved modtagelse af ansøgningen. Ansøgningsgebyr/årsafgift bliver som hovedregel reguleret hver den 1. januar.

Ansøgningsgebyret for nye ansøgninger refunderes ikke når detailtilladelsen er udstedt.

Gebyr ved flytning

Ved flytning opkræves et administrationsgebyr, som svarer til ansøgningsgebyret. Har forretningen eksempelvis tilladelse til forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, er det det anførte gebyr, som skal betales, hvis forretningen flytter adresse.

Årsafgift

Der opkræves en årlig afgift, så længe tilladelsen er gyldig. Årsafgiften dækker de udgifter, der er ved tilsynet med virksomhederne eller forretningerne samt administrationen. Den årlige afgift vil typisk blive opkrævet i februar/marts måned.

Bemærk!

Årsafgift opkræves også selv om tilladelsen ikke benyttes.

Emner

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.