Gebyrer for detailforhandlere af medicin

Opdateret 3. maj 2024

Virksomheder, der ansøger om tilladelse til at forhandle håndkøbslægemidler eller lægemidler til rygeafvænning skal betale et gebyr til Lægemiddelstyrelsen.

Nedenfor kan du se de forskellige gebyrer.

 Gebyrer 2024 Ansøgningsgebyr   Årsgebyr  
 Håndkøbslægemider 914 kr. 892 kr.
 Rygestopprodukter (udelukkende)  Beregnes individuelt ud fra Lægemiddelstyrelsens tidsforbrug (pr. påbegyndt halv time) og timepris 988 kr.  -
 Medicinske gasser 1266 Kr. 1266 Kr.  
 Lægemidler til produktionsdyr 52.528 kr.   Administrationsgebyr udgør 0,065 pct. af forhandlerens omsætning af lægemidler til produktionsdyr

 

Gebyrer 2024

Gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder (laegemiddelstyrelsen.dk)

Ansøgningsgebyr

Lægemiddelstyrelsen opkræver et ansøgningsgebyr ved modtagelse af ansøgningen. Ansøgningsgebyr/årsafgift bliver som hovedregel reguleret hver den 1. januar.

Ansøgningsgebyret for nye ansøgninger refunderes ikke, når detailtilladelsen er udstedt.

Gebyr ved flytning

Ved flytning opkræves et administrationsgebyr, som svarer til ansøgningsgebyret. Har forretningen eksempelvis tilladelse til forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, er det det anførte gebyr, som skal betales, hvis forretningen flytter adresse. Vær opmærksom på, at ved flytning bliver der opkrævet årsgebyr for både gamle adresse samt nye adresse.

Årsgebyr

Der opkræves en årlig afgift, så længe tilladelsen er gyldig. Årsafgiften dækker de udgifter, der er ved tilsynet med virksomhederne eller forretningerne samt administrationen. Den årlige afgift vil typisk blive opkrævet i februar/marts måned.

BEMÆRK!

Du skal HUSKE at opsige din tilladelse, hvis du ikke længere ønsker denne. Årsgebyrer vil blive pålagt, så længe man har en aktiv tilladelse, også selvom virksomheden ikke eksisterer længere.

Du kan opsige tilladelsen på ethvert tidspunkt, men du skal være opmærksom på, at årsgebyret ikke tilbagebetales. Hvis du vil undgå opkrævning af næste års gebyr, skal tilladelsen opsiges inden udgangen af december. Årsgebyret opkræves også, selv om tilladelsen ikke benyttes.

Hvis du har haft en gældende tilladelse i indeværende år, vil du blive opkrævet årsgebyr.

Gebyret er fastsat i bekendtgørelsen om gebyrer for lægemidler. Man skal betale for et helt kalenderår ad gangen (januar-december), selvom tilladelsen kun er aktiv noget af året.

Årsgebyr vil blive pålagt, så længe man har en aktiv tilladelse, også selvom virksomheden ikke eksisterer længere. En tilladelse ophører ikke automatisk, når virksomheden ophører.

Hvis du ønsker at nedlægge din detailtilladelse, kan du skrive til Send en mail eller ophøre tilladelsen via den digitale formular.

Du kan via nedenstående links se om din tilladelse er aktiv:

Forhandling af håndkøbslægemidler i butik

Hvis du udelukkende har tilladelse til onlineforhandling af håndkøbslægemidler, kan du se, om du fremgår på listerne nedenfor:

Onlineforhandling af lægemidler til dyr

Onlineforhandling af håndkøbslægemidler til mennesker

Årsgebyret opkræves af den virksomhed, som har tilladelsen d. 1. januar. Der opkræves ikke et nyt årsgebyr samme år af den virksomhed, der overtager tilladelsen. Hvorvidt virksomhederne vælger at fordele årsgebyret forholdsmæssigt, forholder Lægemiddelstyrelsen sig ikke til.

Nej, gebyret er fastsat i bekendtgørelsen om gebyrer for lægemidler. Man skal betale for et helt kalenderår ad gangen (januar-december), selvom tilladelsen kun er aktiv noget af året.

Emner