Liste over udvalgte biologiske lægemidler

Opdateret 15. august 2017

pr. 15. august 2017

Husk altid lægemidlets navn og batchnummer ved indberetning af formodede bivirkninger


Produktnavn

Aktivt indholdsstof

Markedsføringsdato

Praluent

Alirocumab

26-10-2015

Zinplava

Bezlotoxumab

13-03-2017

Blincyto

Blinatumomab

04-01-2016

Darzalex

Daratumumab

01-08-2016

Elocta

Efmoroctocog alfa

04-01-2016

Empliciti

Elotuzumab

06-06-2016

Benepali

Etanercept

29-02-2016

Enbrel®

Etanercept

21-07-2003

Repatha

Evolocumab

31-08-2015

Accofil

Filgrastim

27-02-2017

Neupogen®

Filgrastim

22-04-1991

Gonal-F®

Follitropin alfa

12-04-2004

Ovaleap

Follitropin alfa

04-07-2016

Rekovelle

Follitropin delta

27-02-2017

Praxbind

Idarucizumab

21-12-2015

Remicade

Infliximab

22-09-1999

Remsima

Infliximab

02-03-2015

Abasaglar

Insulin glargin

28-09-2015

Lantus®

Insulin glargin

24-05-2004

Taltz

Ixekizumab

18-07-2016

Nucala®

Mepolizumab

04-01-2016

Portrazza

Necitumumab

20-06-2016

Spinraza

Nusinersen

03-07-2017

Lartruvo

Olaratumab

05-12-2016

Natpar

Parathyroideahormon

03-07-2017

Keytruda

Pembrolizumab

26-09-2016

OctaplasLG

Plasmaproteinkoagulationsfaktorer, humane, med plasminhæmmer og von Willebrand faktor

07-11-2016

Cinqaero

Reslizumab

26-09-2016

Obizur

Susoctocog alfa

12-09-2016

Kommentarer til udvælgelse af lægemidler på listen

Vi har valgt at fokusere på de nye biologiske lægemidler samt de lægemidler, hvor der både findes biosimilære lægemidler og referencelægemidler.. Vacciner er ikke medtaget.

Listen er sorteret i alfabetisk rækkefølge efter aktivt indholdsstof.

Lægemidlerne på listen ovenfor er også på fortegnelsen over lægemidler, hvor læger, tandlæger og jordemødre skal indberette alle formodede bivirkninger (fortegnelsen over lægemidler med skærpet indberetningspligt).

Fremadrettet vil vi inkludere nye biologiske lægemidler efterhånden som de bliver markedsført (og dermed tilføjet listen over lægemidler med skærpet indberetningspligt). Når nye biosimilære lægemidler markedsføres, vil vi desuden tilføje deres referencelægemidler til listen samt på listen over lægemidler med skærpet indberetningspligt. Desuden vil vi også løbende vurdere, om lægemidlerne skal forblive på listen. Når der i en periode ikke er set signaler og/eller meget få bivirkningsindberetninger til trods for et vist forbrug, tages lægemidlerne af listen (dog tidligst to år efter første markedsføringsdato).

Alle indberetninger vedrørende biologiske lægemidler, herunder biosimilære lægemidler, kvalitetssikres ved modtagelsen. Hvis en indberetning vedrørende et af lægemidlerne på listen ikke indeholder oplysninger om lægemidlets navn og batchnummer, vil Lægemiddelstyrelsen så vidt muligt indhente oplysninger herom.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.