Liste over udvalgte biologiske lægemidler

Opdateret 9. oktober 2017

pr. 9. oktober 2017

Husk altid lægemidlets navn og batchnummer ved indberetning af formodede bivirkninger


Produktnavn Aktivt indholdsstof Markedsføringsdato
Praluent Alirocumab 26-10-2015
Zinplava Bezlotoxumab 13-03-2017
Blincyto Blinatumomab 04-01-2016
Kyntheum Brodalumab 11-09-2017
Darzalex Daratumumab 01-08-2016
Elocta Efmoroctocog alfa 04-01-2016
Empliciti Elotuzumab 06-06-2016
Benepali Etanercept 29-02-2016
Enbrel® Etanercept 21-07-2003
Accofil Filgrastim 27-02-2017
Neupogen® Filgrastim 22-04-1991
Gonal-F® Follitropin alfa 12-04-2004
Ovaleap Follitropin alfa 04-07-2016
REKOVELLE Follitropin delta 27-02-2017
Praxbind Idarucizumab 21-12-2015
Remicade Infliximab 22-09-1999
Inflectra Infliximab 16-02-2015
Remsima Infliximab 02-03-2015
Besponsa Inotuzumab ozagimicin 28-08-2017
Taltz Ixekizumab 18-07-2016
Nucala® Mepolizumab 04-01-2016
Portrazza necitumumab 20-06-2016
Spinraza Nusinersen 03-07-2017
Lartruvo Olaratumab 05-12-2016
Natpar Parathyroideahormon 03-07-2017
OctaplasLG plasmaproteinkoagulationsfaktorer, humane, med plasminhæmmer og von Willebrand faktor 07-11-2016
Cinqaero Reslizumab 26-09-2016
Obizur Susoctocog alfa 12-09-2016

Kommentarer til udvælgelse af lægemidler på listen

Vi har valgt at fokusere på de nye biologiske lægemidler samt de lægemidler, hvor der både findes biosimilære lægemidler og referencelægemidler. Vacciner er ikke medtaget.

Listen er sorteret i alfabetisk rækkefølge efter aktivt indholdsstof.

Lægemidlerne på listen ovenfor er også på fortegnelsen over lægemidler, hvor læger, tandlæger og jordemødre skal indberette alle formodede bivirkninger (fortegnelsen over lægemidler med skærpet indberetningspligt).

Fremadrettet vil vi inkludere nye biologiske lægemidler efterhånden som de bliver markedsført (og dermed tilføjet listen over lægemidler med skærpet indberetningspligt). Når udvalgte nye biosimilære lægemidler markedsføres, vil vi desuden tilføje deres referencelægemidler til listen samt på listen over lægemidler med skærpet indberetningspligt. Desuden vil vi også løbende vurdere, om lægemidlerne skal forblive på listen. Når der i en periode ikke er set signaler og/eller meget få bivirkningsindberetninger til trods for et vist forbrug, tages lægemidlerne af listen (dog tidligst to år efter første markedsføringsdato).

Alle indberetninger vedrørende biologiske lægemidler, herunder biosimilære lægemidler, kvalitetssikres ved modtagelsen. Hvis en indberetning vedrørende et af lægemidlerne på listen ikke indeholder oplysninger om lægemidlets navn og batchnummer, vil Lægemiddelstyrelsen så vidt muligt indhente oplysninger herom.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.