Liste over udvalgte biologiske lægemidler

Opdateret 1. marts 2024

Pr. 1. marts 2024

Husk altid lægemidlets navn og batchnummer ved indberetning af formodede bivirkninger

Produktnavn

Indholdsstof

Markedsføringsdato

Saphnelo Anifrolumab 18-04-2022
Atgam Anti t-lymphocyt immunoglobulin 14-11-2022
Nexviadyme Avalglucosidase-alfa 05-09-2022
Bimzelx Bimekizumab 18-10-2021
Libtayo Cemiplimab 28-11-2019
Enrylaze Crisantaspase 11-12-2023
Jivi Damoctocog alfa pegol 29-07-2019
BEKEMV Eculizumab
24-07-2023
Tepkinly Epcoritamab
13-11-2023
VYEPTI Eptinezumab 05-09-2022
Vabysmo Faricimab 12-12-2022
Accofil Filgrastim 10-01-2022
Columvi Glofitamab
18-09-2023
Novabig Hepatitis B immunoglobulin, humant 10-01-2022
Flixabi Infliximab 28-06-2021
Lonquex Lipegfilgrastim
30-10-2023
Omvoh Mirikizumab
16-10-2023
Opdualag Nivolumab, Relatlimab 20-03-2023
Spinraza Nusinersen 03-07-2017
Kesimpta Ofatumumab 09-08-2021
Elfabrio Pegunigalsidase alfa
07-08-2023
Phesgo Pertuzumab, Trastuzumab
08-03-2021
Polivy Polatuzumab vedotin 27-07-2020
Ranivisio Ranibizumab
21-08-2023
Ultomiris Ravulizumab
28-12-2020
Skyrizi Risankizumab 03-06-2019
Trodelvy Sacituzumab govitecan 21-02-2022
Sogroya Somapacitan
24-07-2023
Spevigo Spesolimab 17-04-2023
Enjaymo Sutimlimab
12-06-2023
TALVEY Talquetamab
13-11-2023
KIMMTRAK Tebentafusp 20-02-2023
TECVAYLI Teclistamab 14-11-2022
Sondelbay Teriparatid 31-10-2022
Tetridar Teriparatidacetat 13-07-2022
Tezspire Tezepelumab
28-11-2022
Adtralza Tralokinumab 26-07-2021
IMJUDO Tremelimumab
01-05-2023
Esperoct Turoctocog alfa 04-11-2019

 

Kommentarer til udvælgelse af lægemidler på listen

Vi har valgt at fokusere på de nye biologiske lægemidler samt de lægemidler, hvor der både findes biosimilære lægemidler og referencelægemidler.

Listen er sorteret i alfabetisk rækkefølge efter aktivt indholdsstof.

Lægemidlerne på listen ovenfor er også på fortegnelsen over lægemidler, hvor læger, tandlæger og jordemødre skal indberette alle formodede bivirkninger (fortegnelsen over lægemidler med skærpet indberetningspligt).

Fremadrettet vil vi inkludere nye biologiske lægemidler efterhånden som de bliver markedsført (og dermed tilføjet listen over lægemidler med skærpet indberetningspligt). Når udvalgte nye biosimilære lægemidler markedsføres, vil vi desuden tilføje deres referencelægemidler til listen samt på listen over lægemidler med skærpet indberetningspligt. Desuden vil vi også løbende vurdere, om lægemidlerne skal forblive på listen. Når der i en periode ikke er set signaler og/eller meget få bivirkningsindberetninger til trods for et vist forbrug, tages lægemidlerne af listen (dog tidligst to år efter første markedsføringsdato).

Alle indberetninger vedrørende biologiske lægemidler, herunder biosimilære lægemidler, kvalitetssikres ved modtagelsen. Hvis en indberetning vedrørende et af lægemidlerne på listen ikke indeholder oplysninger om lægemidlets navn og batchnummer, vil Lægemiddelstyrelsen så vidt muligt indhente oplysninger herom.