Liste over udvalgte biologiske lægemidler

Opdateret 24. oktober 2018

pr. 22. oktober 2018

Husk altid lægemidlets navn og batchnummer ved indberetning af formodede bivirkninger

Produktnavn

Indholdsstof

Markedsføringsdato

Tecentriq

Atezolizumab

06-11-2017

Fasenra

Benralizumab

12-03-2018

Zinplava

Bezlotuxumab

13-03-2017

Kyntheum

Brodalumab

11-09-2017

Darzalex

Daratumumab

01-08-2016

Dupixent

Dupilumab

18-12-2017

Empliciti

Elotuzumab

06-06-2016

Benepali

Etanercept

29-02-2016

Enbrel®

Etanercept

21-07-2003

Accofil

Filgrastim

27-02-2017

Neupogen®

Filgrastim

22-04-1991

Neupogen Novum

Filgrastim

12-11-2001

Gonal-F®

Follitropin alfa

12-04-2004

Ovaleap

Follitropin alfa

04-07-2016

Rekovelle

Follitropin delta

27-02-2017

Tremfya

Guselkumab

15-01-2018

Besponsa

Inotuzumab ozagimicin

28-08-2017

Taltz

Ixekizumab

18-07-2016

Portrazza

Necitumumab

20-06-2016

Refixia

Nonacog betapegol

18-12-2017

Spinraza

Nusinersen

03-07-2017

Ocrevus

Ocrelizumab

29-01-2018

Lartruvo

Olaratumab

05-12-2016

Natpar

Parathyroideahormon

03-07-2017

OctaplasLG (0)

Plasmaproteinkoagulationsfaktorer, humane, med plasminhæmmer og von Willebrand faktor

07-11-2016

OctaplasLG (A)

Plasmaproteinkoagulationsfaktorer, humane, med plasminhæmmer og von Willebrand faktor

07-11-2016

OctaplasLG (AB)

Plasmaproteinkoagulationsfaktorer, humane, med plasminhæmmer og von Willebrand faktor

07-11-2016

OctaplasLG (B)

Plasmaproteinkoagulationsfaktorer, humane, med plasminhæmmer og von Willebrand faktor

07-11-2016

Cinqaero

Reslizumab

26-09-2016

Mabthera

Rituximab

16-11-1998

Ritemvia

Rituximab

18-12-2017

Adynovi 

Rurioctocog alfa pegol

26-02-2018

Obizur

Susoctocog alfa

12-09-2016

Ontruzant

Trastuzumab

30-07-2018

Herceptin

Trastuzumab

25-12-2000

Kommentarer til udvælgelse af lægemidler på listen

Vi har valgt at fokusere på de nye biologiske lægemidler samt de lægemidler, hvor der både findes biosimilære lægemidler og referencelægemidler. Vacciner er ikke medtaget.

Listen er sorteret i alfabetisk rækkefølge efter aktivt indholdsstof.

Lægemidlerne på listen ovenfor er også på fortegnelsen over lægemidler, hvor læger, tandlæger og jordemødre skal indberette alle formodede bivirkninger (fortegnelsen over lægemidler med skærpet indberetningspligt).

Fremadrettet vil vi inkludere nye biologiske lægemidler efterhånden som de bliver markedsført (og dermed tilføjet listen over lægemidler med skærpet indberetningspligt). Når udvalgte nye biosimilære lægemidler markedsføres, vil vi desuden tilføje deres referencelægemidler til listen samt på listen over lægemidler med skærpet indberetningspligt. Desuden vil vi også løbende vurdere, om lægemidlerne skal forblive på listen. Når der i en periode ikke er set signaler og/eller meget få bivirkningsindberetninger til trods for et vist forbrug, tages lægemidlerne af listen (dog tidligst to år efter første markedsføringsdato).

Alle indberetninger vedrørende biologiske lægemidler, herunder biosimilære lægemidler, kvalitetssikres ved modtagelsen. Hvis en indberetning vedrørende et af lægemidlerne på listen ikke indeholder oplysninger om lægemidlets navn og batchnummer, vil Lægemiddelstyrelsen så vidt muligt indhente oplysninger herom.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.