Liste over udvalgte biologiske lægemidler

Opdateret 4. november 2021

Pr. 4. november 2021

Husk altid lægemidlets navn og batchnummer ved indberetning af formodede bivirkninger

Produktnavn

Indholdsstof

Markedsføringsdato

Amgevita

Adalimumab

19-11-2018

Humira

Adalimumab

13-10-2003

Hyrimos

Adalimumab

19-11-2018

Imraldi

Adalimumab

05-11-2018

Avastin

Bevacizumab

28-02-2005

Zirabev

Bevacizumab

13-07-2020

Dupixent

Dupilumab

18-12-2017

Zessly

Infliximab

11-03-2019

Remicade

Infliximab

20-09-1999

Besponsa

Inotuzumab ozagimicin

28-08-2017

Spinraza

Nusinersen

03-07-2017

Ocrevus

Ocrelizumab

29-01-2018

Pelgraz

Pegfilgrastim

03-12-2018

Neulasta

Pegfilgrastim

14-04-2003

Ziextenzo

Pegfilgrastim

24-02-2020

Mabthera

Rituximab

16-11-1998

Ritemvia

Rituximab

18-12-2017

Rixathon

Rituximab

08-10-2018

Herceptin

Trastuzumab

25-12-2000

Trazimera

Trastuzumab

27-01-2020

 

Kommentarer til udvælgelse af lægemidler på listen

Vi har valgt at fokusere på de nye biologiske lægemidler samt de lægemidler, hvor der både findes biosimilære lægemidler og referencelægemidler.

Listen er sorteret i alfabetisk rækkefølge efter aktivt indholdsstof.

Lægemidlerne på listen ovenfor er også på fortegnelsen over lægemidler, hvor læger, tandlæger og jordemødre skal indberette alle formodede bivirkninger (fortegnelsen over lægemidler med skærpet indberetningspligt).

Fremadrettet vil vi inkludere nye biologiske lægemidler efterhånden som de bliver markedsført (og dermed tilføjet listen over lægemidler med skærpet indberetningspligt). Når udvalgte nye biosimilære lægemidler markedsføres, vil vi desuden tilføje deres referencelægemidler til listen samt på listen over lægemidler med skærpet indberetningspligt. Desuden vil vi også løbende vurdere, om lægemidlerne skal forblive på listen. Når der i en periode ikke er set signaler og/eller meget få bivirkningsindberetninger til trods for et vist forbrug, tages lægemidlerne af listen (dog tidligst to år efter første markedsføringsdato).

Alle indberetninger vedrørende biologiske lægemidler, herunder biosimilære lægemidler, kvalitetssikres ved modtagelsen. Hvis en indberetning vedrørende et af lægemidlerne på listen ikke indeholder oplysninger om lægemidlets navn og batchnummer, vil Lægemiddelstyrelsen så vidt muligt indhente oplysninger herom.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...