Rapportering af formodede, alvorlige, uventede bivirkninger til EudraVigilance-databasen for kliniske forsøg med lægemidler

20. maj 2022

I forbindelse med overgangen til den nye EU-forordning for kliniske forsøg med lægemidler vil det ved udgangen af 2022 ikke længere være muligt at indberette alvorlige uventede bivirkninger (suspected unexpected serious adverse reactions - SUSARs) vha. Lægemiddelstyrelsens (LMST) SUSAR e-blanket.

I stedet skal SUSARs fremover indberettes direkte til den europæiske EudraVigilance-database.

Denne ændring gælder for alle igangværende og nye kliniske forsøg, og dermed ikke kun for kliniske forsøg der er ansøgt under den nye forordning. Derfor skal alle sponsorer for kliniske forsøg med lægemidler i Danmark sikre sig, at de har adgang til EudraVigilance databasen.

Den eksisterende SUSAR e-blanket udløber ved udgangen af 2022. Det er et lovkrav, at sponsor har mulighed for at indberette alvorlige uventede bivirkninger jf. EU-forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler (nr. 536/2014 af 16. april 2014) artikel 42 og bekendtgørelse om kliniske forsøg med lægemidler på mennesker (BEK nr 295 af 26/04/2004) §8. Derfor skal alle sponsorer sikrer sig, at de er korrekt registreret i EudraVigilance-databasen, og har mulighed for at indberette SUSARs inden d. 01. december 2022.

Nedenfor findes yderligere oplysninger om registrering i EudraVigilance systemet og den påkrævede organisering. Lægemiddelstyrelsen kan ikke yde teknisk support, da systemet driftes af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), hvorfor der henvises til EMA’s servicedesk.

Indholdsfortegnelse:

1. LOVKRAV FOR INDBERETNING AF FORMODEDE, ALVORLIGE, UVENTEDE BIVIRKNINGER (SUSARS) I KLINISKE FORSØG MED LÆGEMIDLER

2. REGISTRERING OG ORGANISERING AF SPONSOR OG SPONSORORGANISATION I EUDRAVIGILANCE

3. TILGÆNGELIGE VEJLEDNINGER OG SUPPORT PÅ EUDRAVIGILANCE

4. HVAD SKAL INDSENDES TIL LÆGEMIDDELSTYRELSEN I FORBINDELSE MED DENNE OVERGANG?

5. INDBERETNING AF SUSARS VHA. LÆGEMIDDELSTYRELSENS E-BLANKET (UDLØBER D. 01. DECEMBER 2022)

6. ÆNDRINGSLOG

1. Lovkrav for indberetning af formodede, alvorlige, uventede bivirkninger (SUSARs) i kliniske forsøg med lægemidler

Sponsorer for kliniske forsøg er forpligtede til omgående at indberette formodede, alvorlige, uventede bivirkninger (SUSARs), der opstår i forbindelse med kliniske forsøg.

Følgende gælder for omgående rapportering af SUSARs:

  • SUSARs, som opstår ved kliniske lægemiddelforsøg der er godkendt i Danmark, skal rapporteres omgående i overensstemmelse med definitioner og tidslinjer angivet i Bekendtgørelsen om kliniske forsøg (BEK 295 af 26/04/2004) og EU-forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler (nr. 536/2014 af 16. april 2014). Dette gælder uanset om bivirkningerne er indberettet i Danmark eller ved andre forsøgscentre, der er tilkoblet samme forsøgsprotokol i andre EU-lande eller i tredjelande.
  • For kliniske lægemiddelforsøg der er godkendt under den nye EU-forordning (via CTIS-portalen) gælder, at sponsor skal rapportere alle SUSARs, der opstår med samme aktive lægemiddelsubstans i andre lægemiddelforsøg, som sponsor også er ansvarlig for. Dette gælder uanset om bivirkningerne opstår ved andre forsøg i EU eller i tredjelande, så længe det er samme sponsor eller en anden sponsor, der har et formelt tilhørsforhold til sponsor (fx samme moderselskab).
  • Fristen for sponsors indberetning af SUSARs skal tage hensyn til bivirkningens alvor, og skal være som følger:

a) i tilfælde af dødelige eller livstruende formodede alvorlige uventede bivirkninger, hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest syv dage efter at sponsor har fået kendskab til bivirkningen.

b) i tilfælde af formodede alvorlige uventede bivirkninger, der ikke er dødelige eller livstruende, senest 15 dage, efter at sponsor har fået kendskab til bivirkningen.

2. Registrering og organisering af sponsor og sponsororganisation i EudraVigilance

For at kunne indberette i EudraVigilance databasen kræver det, at sponsors organisation har korrekte brugeradgange og organisering til EMA’s databaser. For non-kommercielle sponsorer vil organisationen typisk være et sygehus.

Først og fremmest skal sponsororganisationen registreres i EMA’s Organisation Management Service (OMS), med mindre organisationen er oprettet i forvejen, hvilket for de fleste sygehuse er tilfældet. Herefter skal organisationen udpege en Responsible Person (RP) i EudraVigilance, der er ansvarlig for tildeling af brugerrettigheder til de enkelte sponsorer i organisationen. Organisationen skal altså sikre sig, at mindst én ansat har gennemført den påkrævede online træning i EudraVigilance for RP’er, samt dertilhørende kompetencevurdering.

EudraVigilance databasen er bygget op således, at de forskellige sponsororganisationer har mulighed for at målrette og begrænse brugeradgang til de følsomme data, der indrapporteres i systemet. Derfor bør organisationerne oprette såkaldte ”Virtual Affiliates”, der fungerer som dataadgangsgrupper for at sikre, at de enkelte ansatte ikke får adgang til samtlige af organisationens data. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 8.1 af EMAs registreringsmanual til EudraVigilance.

EudraVigilance Registration Manual - https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/eudravigilance-registration-manual_en.pdf

EudraVigilance Registration Manual side 65

Når sponsororganisationerne har fået ovenstående organisering på plads, er det muligt for de enkelte sponsorer at søge om brugeradgang i EudraVigilance. Først og fremmest skal sponsorerne, hvis de ikke har en i forvejen, oprette en EMA brugerkonto, hvilket er den samme brugerkonto som skal benyttes til henholdsvis EudraCT-databasen (direktiv forsøg) og CTIS-databasen (forordningsforsøg). Herefter kan de søge om en ”EV Human Contributor” rolle i EudraVigilance og derved få adgang til at indberette SUSARs.

 

3. Tilgængelige vejledninger og support på EudraVigilance

Som tidligere nævnt har lægemiddelstyrelsen ikke adgang til eller mulighed for at registrere sponsorer i EudraVigilance databasen. Det er udelukkende organisationens Responsible Person, der kan give brugeradgang til EudraVigilance og for teknisk hjælp skal man henvende sig til EMA servicedesk. EMAs Servicedesk kræver et EMA login hvilket er det samme, som tidligere er nævnt skal benyttes til selve registreringen i EudraVigilance.

Vi henviser til EMAs hjemmeside omkring sikkerhedsrapportering i kliniske forsøg hvor man kan finde links, der beskriver både lovkrav og vejledninger. Hele processen omkring organisering og registrering for organisationen er beskrevet i afsnit 8 af EMAs EudraVigilance Registration Manual.

 

4. Notifikationer og ændringer af protokoller i forbindelse med skifte til EudraVigilance skal ikke indsendes til Lægemiddelstyrelsen som substantielle ændringer

Det vurderes ikke at være en substantiel ændring at opdatere ordlyden i eksisterende protokoller fra brugen af Lægemiddelstyrelsens SUSAR e-blanket til direkte rapportering af SUSARs i EudraVigilance. Sådanne ændringer skal derfor ikke indsendes som substantielt amendment til Lægemiddelstyrelsen. De skal heller ikke indsendes til notifikation, med mindre EudraCT skemaet opdateres med fx en ny ansvarlig for SUSAR-rapportering.

 

5. Indberetning af SUSARs vha. Lægemiddelstyrelsens e-blanket (udløber d. 01. december 2022)

Som beskrevet er det muligt, for non-kommercielle sponsorer, at anvende Lægemiddelstyrelsens e-blanket til indberetning af SUSAR's, indtil 01. december 2022.Selve blanketten findes i linket herunder:

Indberetning af mistænkte uventede og alvorlige bivirkninger (SUSAR) set i kliniske forsøg (blanketten åbner i et nyt vindue)

 

6. Ændringslog

20. maj 2022 – Ny vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...