Ansøgning om kliniske forsøg med dyr

Opdateret 28. januar 2022

Kliniske forsøg med veterinærlægemidler på dyr

Digitale ansøgninger vedr. kliniske forsøg foretrækkes

Vi foretrækker digitale ansøgninger på mail eller via Eudralink: Ansøgning om kliniske forsøg via Eudralink.

Vejledninger

Vejledning vedrørende ansøgning om kliniske forsøg med veterinærlægemidler på dyr (pdf-fil)

Vejledning til skema til brug ved katalogisering af indholdsstofferne i farmaceutiske specialiteter m.v.

Formularer

Indberetning af mistænkt bivirkning af veterinært lægemiddel

Formular til anmeldelse af kliniske forsøg med veterinærlægemidler på dyr (Word-dokument)

 

Ændringslog

28. januar 2022 - Vejledning og skema til ansøgning er begge opdateret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/82/EF. Læs mere på Lægemiddelstyrelsens temaside om den nye veterinærforordning.