Sikkerhedsrapportering undervejs i kliniske lægemiddelforsøg

Opdateret 15. februar 2021

Bivirkninger i kliniske forsøg med lægemidler

Den overordnede ansvarlige for forsøget (sponsor) skal sikre, at der opsamles og indberettes information bivirkninger, protokolafvigelser og andre sikkerhedsforhold undervejs i kliniske forsøg.

Forsøgslægen (investigator) har pligt til at indberette alle alvorlige bivirkninger til den overordnede ansvarlige. Herefter skal uventede alvorlige bivirkninger straks-rapporteres til Lægemiddelstyrelsen, og alle alvorlige bivirkninger skal indsendes i en årlig sikkerhedsrapport sammen med en rapport over forsøgspersonernes sikkerhed.
I kan læse mere detaljeret om bivirkningsindberetning og krav til forsøgsprotokoller i afsnit 12 af vores Vejledning til ansøgning om tilladelse til kliniske forsøg med lægemidler på mennesker.

Definitionerne er som følger jf. bekendtgørelsen for kliniske forsøg:

  • hændelse: enhver uønsket hændelse hos en patient eller en forsøgsperson i et klinisk forsøg efter behandling med et lægemiddel, uden at der nødvendigvis er sammenhæng mellem denne behandling og den uønskede hændelse
  • bivirkning: enhver skadelig og uønsket reaktion på et forsøgslægemiddel uanset dosis
  • uventet bivirkning: en bivirkning, hvis karakter eller alvor ikke stemmer overens med produktoplysningerne (fx Investigators-Brochuren for et ikke-godkendt forsøgslægemiddel eller produktresuméet, hvis der er tale om et godkendt produkt)
  • alvorlig hændelse eller alvorlig bivirkning: en hændelse eller bivirkning, som uanset dosis resulterer i død, er livstruende, medfører hospitalsindlæggelse eller forlængelse af hospitalsophold, resulterer i betydelig eller vedvarende invaliditet eller uarbejdsdygtighed eller fører til en medfødt anomali eller misdannelse.

Der henvises til retningslinjen på området:

Retningslinje for indberetning af bivirkninger opstået ved kliniske forsøg (Detailed guidance on the collection, verification and presentation of adverse event/reaction reports arising from clinical trials on medicinal products for human use (CT 3)).

Disse retningslinjer kan findes på EU Kommissionens hjemmeside under "Volume 10".