Eksempler på indholdsstoffer til definition af lægemidler

17. juni 2019

Af lægemiddeldefinitionen i lægemiddellovens § 2, fremgår, at lægemidler bl.a. er varer, der kan anvendes i eller gives til mennesker eller dyr for at genoprette, ændre eller påvirke fysiologiske funktioner ved at udøve en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk virkning.

Nedenfor er angivet eksempler på stoffer, der som udgangspunkt vil føre til, at et produkt vurderes som et lægemiddel, hvis et eller flere af stofferne indgår i varen. Det forudsættes, at der er tale om en vare på lægemiddelform.

De nævnte stoffer er eksempler på stoffer, som, Lægemiddelstyrelsen har erfaring for, kan give anledning til tvivl om vurderingen. Den er ikke udtømmende. Almindeligt kendte lægemiddelstoffer, der fx indgår i allerede godkendte lægemidler, er ikke på listen.

Det forhold at et stof ikke er nævnt herunder kan således ikke tages som udtryk for, at en vare med det pågældende stof vil blive betragtet som et ikke-lægemiddel.

Indholdsstof
Ephedrin/Ma Huang 
Glucosamin 
Melatonin 
Pankreasenzymer 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...