Klassificering af tandplejeprodukter

Opdateret 11. april 2013

Den 1. december 2006 blev bekendtgørelse nr. 1225 af 7. december 2005 om reklame for tandplejeprodukter ophævet.

Vi er i den forbindelse blevet spurgt, om det betyder, at vi fremover vil klassificere tandplejeprodukter som lægemidler i overensstemmelse med § 2 i lov om lægemidler, hvis de markedsføres med de fordele, som nævnes i bekendtgørelsen.

Ophævelsen af bekendtgørelse om reklame for tandplejeprodukter medfører ingen ændring af den nuværende praksis på området.

Det er vores vurdering, at det også efter den 1. december 2006 vil være muligt at markedsføre tandplejeprodukter med de fordele, som fremgår af bekendtgørelsen, uden at reklameringen for disse fordele i sig selv fører til, at produkterne skal betragtes som lægemidler.

Det betyder, at man også fremover kan reklamere med, at tandpasta, mundskyllemidler, tyggetabletter, tandbørster, tandstikker og lignende tandplejeprodukter kan forebygge blandt andet

  • belægninger på tænderne (plak)
  • huller i tænderne (karies)
  • betændelse i tandkødet (gingivitis)
  • parodontose (parodontitis)

uden at de dermed vil blive betragtet som lægemidler.

Som udgangspunkt vil tand- og mundplejemidler af Lægemiddelstyrelsen blive vurderet som kosmetiske produkter, der ifølge § 4, stk. 1, i lov om lægemidler falder uden for lovens anvendelsesområde.