Meld en ændring om samarbejde med virksomhed

Opdateret 10. januar 2023

Ændringsanmodninger

Som fag- eller sundhedsperson skal du oplyse Lægemiddelstyrelsen om ændring i dit samarbejde med virksomheder (tilknytning) eller ændring i økonomisk støtte til deltagelse i fagrelevant aktivitet i udlandet.

Du skal meddele Lægemiddelstyrelsen om, at: 

  • en gældende tilknytning til en virksomhed ændrer sig, f.eks. datoer, honorar, mm.
  • du ønsker at erhverve yderligere værdipapirer eller anden ejerskab i en virksomhed, som du allerede har anmeldt eller har fået Lægemiddelstyrelsens tilladelse til
  • der sker ændringer i forbindelse med din modtagelse af økonomisk støtte til deltagelse i fagrelevante aktiviteter i udlandet

Vi vurderer alle ændringsanmodninger, og i visse tilfælde kan en ændring kræve en tilladelse. Vi retter oplysninger på listen om dig og dit samarbejde med virksomheden, hvis ændringen giver anledning til det.

Ændringer skal indsendes i en mail til Send en mail med angivelse af Indsendelses-ID (står i kvitteringsmailen på indsendelser efter 1. januar) eller sagsnummer, samt hvad der skal ændres. 

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...