Vejledning til ansøgningsskema om human enkelt og human generel udleveringstilladelse

Opdateret 16. maj 2023

Har du NemLog-In (i form af en medarbejdersignatur), kan du let sende ansøgningsskemaet til Lægemiddelstyrelsen digitalt. Vi opfordrer til brugen af digitale ansøgninger, fordi det letter vores administrative arbejde til gavn for sagsbehandlingen. Du har dog også mulighed for at sende ansøgningen til:

Lægemiddelstyrelsen
Udleveringstilladelser
Axel Heides Gade 1
2300 København S

E-mail: Send en mail (kan modtage krypteret mail)
Tlf.: 44 88 95 95 (mandag – fredag kl. 9 – 15)

Generelle oplysninger

Ansøgningsskemaet skal bruges ved ansøgning om udleveringstilladelse efter lægemiddellovens § 29, stk. 1.

Du kan enten søge tilladelse med henblik på behandling af en enkelt patient (enkelttilladelse) eller til behandling af en patientgruppe (generel tilladelse) på f.eks. en sygehusafdeling/praksis.

OBS! Hvis du ønsker at søge om tilladelse til at benytte et magistrelt fremstillet lægemiddel (apoteksfremstillet), skal du ikke søge om udleveringstilladelse. Du skal derimod søge om en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsens Sektion for Apoteker, Tilknytning & Medicinpriser til magistrel fremstilling af et lægemiddel. Dette skal kun ske i særlige tilfælde, hvor du udskriver et magistrelt fremstillet lægemiddel, der har samme terapeutiske virkning, som et allerede markedsført lægemiddel. Du kan ansøge og læse mere her.

Behov for akut behandling

I særlige tilfælde, hvor patienten har akut behov for behandling, kan vi behandle ansøgninger om human enkelt udleveringstilladelse som hastesager og give svar på ansøgningen inden for 24 timer (på hverdage). Ansøgningen skal i så fald tydeligt mærkes ”HASTER” efter ansøgers navn. 

Link

Ansøgningsskemaer for human enkel udleveringstilladelse og human generel udleveringstilladelse: Ansøgning om udleveringstilladelse til medicin til mennesker.

OBS:
Det er kun disse skemaer, der kan bruges til ansøgning om udleveringstilladelser.

Sådan udfylder du skemaet digitalt

 • Formularen åbnes via linket ovenfor.
 • Her vil du blive mødt med NemLog-In, som er påkrævet for at tilgå formularen.
 • Alle felterne udfyldes så godt som muligt. Felter markeret med * er obligatoriske.
 • I rubrikken ”Præparatet skal anvendes til følgende indikation” skal der entydigt stå, hvilke(n) sygdom(me) eller hvilke(t) symptom(er), du ønsker at anvende præparatet mod.
 • I rubrikken ”Begrundelse for valg af præparat” skal det tydeligt fremgå, hvorfor markedsførte alternativer i Danmark ikke kan anvendes. Endvidere skal du redegøre for tidligere behandling samt resultatet af denne behandling. Er der ikke plads nok til begrundelsen, kan du vedlægge begrundelsen som bilag.

Sådan udfylder du skemaet, hvis du ikke kan indsende digitalt

 • Formularen tilgås via Ansøgning om udleveringstilladelse - Enkelt human og Ansøgning om udleveringstilladelse - Generel Human
 • Alle felter udfyldes. Felter markeret med * er obligatoriske.
 • I rubrikken ”Præparatet skal anvendes til følgende indikation” skal der entydigt stå, hvilke(n) sygdom(me) eller hvilke(t) symptom(er), du ønsker at anvende præparatet mod.
 • I rubrikken ”Begrundelse for valg af præparat” skal det tydeligt fremgå, hvorfor markedsførte alternativer i Danmark ikke kan anvendes. Endvidere skal du redegøre for tidligere behandling samt resultatet af denne behandling. Er der ikke plads nok til begrundelsen, kan du vedlægge begrundelsen som bilag.
 • Underskriv formularen inden du sender den til Lægemiddelstyrelsen scannet med e-mail: Send en mail (kan modtage krypteret mail). Hvis du indsender den pr. mail så vedhæft ansøgningen i én samlet indscannet fil.
 


Præparater, der viser sig ikke at være Lægemiddelstyrelsen bekendt

Hvis Lægemiddelstyrelsen ikke kender det ansøgte lægemiddel, skal du sende dokumentation for:

 • Præparatets fremstilling
 • Sammensætning
 • Holdbarhed
 • Emballage
 • Præparatets effekt på den ansøgte indikation
 • Oplysninger om præparatets godkendelsessituation i andre lande, særligt EU.
 • Hvem der er ansvarlig for evt. import af præparat til Danmark.

  Se nærmere i skema med dokumentationskrav 

Hvordan modtager du svar?

Svar på ansøgning om udleveringstilladelse afhænger af, hvorfra du søger:

Hospitaler

Søger du fra et hospital, modtager du svar i afdelingens funktionspostkasse. Du skal selv sørge for at videreformidle udleveringstilladelsen til de rette parter.

Praktiserende læger og tandlæger

Oplys venligst virksomhedens CVR-nummer, hvis du søger fra privat praksis. Vi sender svaret til virksomhedens Digitale Post, som kan tilgås via virk.dk. Du skal videreformidle en kopi af udleveringstilladelsen til patienten og/eller apoteket.

Gyldighed

En udleveringstilladelse kan gælde i op til 5 år. Ønsker du herefter tilladelsen forlænget, skal du sende en ny ansøgning. Indsend gerne ansøgninger om forlængelse af udleveringstilladelse en måned inden den gældende udleveringstilladelse udløber.

Når du udsteder en recept på præparatet, skal patienten have en kopi af udleveringstilladelsen til brug for apoteket.