Bevilling til Apoteket Friheden, Hvidovre

31. maj 2016

Lægemiddelstyrelsen har den 30. maj 2016 meddelt Jakob Tjelum bevilling til at drive Apoteket Friheden, Hvidovre.

Der har været 7 ansøgere til bevillingen. Bevillingen har været opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1. og stk. 2.