Bevilling til Odense Bolbro Apotek

7. juli 2016

Lægemiddelstyrelsen har den 1. juli 2016 meddelt Ragnhild Birgitte Jensen bevilling til at drive Odense Bolbro Apotek.

Der har været 5 ansøgere til bevillingen. Bevillingen har været opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1. og stk. 2.