Endelig indstilling til tilskudsstatus for medicin mod ADHD

14. oktober 2016

Medicintilskudsnævnet har revurderet tilskudsstatus for medicin mod ADHD (ATC-gruppe N06BA samt N07XX04 og C02AC02) og er nu færdige med sin indstilling til Lægemiddelstyrelsen: Medicintilskudsnævnets indstilling af 13. oktober 2016 til tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD.

Nævnet anbefaler, at medicin mod ADHD fortsat ikke bør have generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud. Nævnet mener, at det også fremover er mest hensigtsmæssigt, at lægen skal søge om enkelttilskud til denne medicin til sine patienter.

Lægemiddelstyrelsen vil nu behandle Medicintilskudsnævnets indstilling og træffe afgørelse om den fremtidige tilskudsstatus for medicin mod ADHD.