Høring over forslag til tilskudsstatus for medicin i dele af ATC-gruppe N

12. august 2016

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for medicin i nogle undergrupper i ATC-gruppe N. Revurderingen omfatter disse grupper af medicin:

  • Bedøvelsesmidler (N01)
  • Sovemedicin (N05C)
  • Medicin i ATC-grupperne N07A, N07CA01, N07X + N02BG: Blandet gruppe medicin bl.a. mod sclerose

Nævnet har nu færdiggjort 3 forslag til indstillinger:

  1. Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling af 11. august 2016 om tilskudsstatus for anæstetika
  2. Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling af 11. august 2016 om tilskudsstatus for medicin mod søvnløshed
  3. Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling af 11. august 2016 om tilskudsstatus for N07A, N07CA01, N07X + N02BG

Nævnet anbefaler, at al medicinen bevarer den tilskudsstatus, det har i dag.

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sine indstillinger, har nævnet indledt partshøring af de berørte virksomheder, se Høringsbrev af 11. august 2016 – dele af ATC-gruppe N

Der er høringsfrist den 11. november 2016. Herefter vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af bl.a. de indkomne høringssvar arbejde videre med sine indstillinger til Lægemiddelstyrelsen.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Apotekerforeningen, Lægeforeningen, PLO og Sundhedsstyrelsen bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag, jf. liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger.

Medicintilskudsnævnet har undervejs i processen modtaget skriftlige bidrag fra enkelte interessenter, som er indgået i nævnets vurderinger: Bidrag til revurdering af tilskudsstatus for medicin i ATC-grupperne N07A, N07CA01, N07X + N02BG.