Høring over nyt forslag til tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL

30. juni 2016

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL (ATC-gruppe R03) og har nu færdiggjort et nyt forslag til indstilling: Medicintilskudsnævnets 2. forslag af 29. juni 2016 til tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL.

Medicintilskudsnævnets første forslag har været i høring med høringsfrist den 20. april 2015. Siden er der udkommet nye behandlingsvejledninger på området samt sket flere prisændringer. Nævnet har derfor lavet et nyt forslag til fremtidig tilskudsstatus.

Nævnet anbefaler nu, at tilskuddet til gruppen af langtidsvirkende muskarin antagonister (LAMA) klausuleres. Det er en gruppe af medicin, der anvendes i behandlingen af KOL, og som anbefales på lige fod med en anden medicingruppe - de langtidsvirkende beta-2-agonister (LABA). Behandlingsprisen for LAMA er højere end for LABA, og derfor mener nævnet, at tilskuddet til gruppen af LAMA bør klausuleres til de patienter, der ikke kan behandles med en LABA. Nævnet anbefaler også, at tilskuddet til kombinationerne af en LABA og en LAMA klausuleres.

Derudover anbefaler nævnet fortsat, at de dyrere LABA ændrer tilskudsstatus til generelt klausuleret tilskud til de patienter, der ikke kan behandles med en af de billigere LABA. Inden for de andre medicingrupper er der ikke længere så store prisforskelle, og nævnet anbefaler derfor, at medicinen i disse grupper fortsat har generelt tilskud.

Nævnet anbefaler også fortsat, at det generelle tilskud til de orale beta-2-agonister bortfalder.

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin indstilling, har nævnet indledt partshøring af de berørte virksomheder: 2. høringsbrev af 29. juni 2016 til parter – lægemidler mod astma og KOL.

Der er høringsfrist den 30. september 2016. Herefter vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af bl.a. de indkomne høringssvar arbejde videre med sin indstilling til Lægemiddelstyrelsen.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Apotekerforeningen, Lægeforeningen, PLO og Sundhedsstyrelsen bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag, jf. Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger.

Medicintilskudsnævnet har undervejs i processen modtaget skriftlige bidrag og høringssvar fra flere interessenter. Disse er indgået i nævnets vurderinger:

Bidrag til revurdering af tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL

Høringssvar om tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL

Links

Medicintilskudsnævnets 2. forslag af 29. juni 2016 til tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL

2. høringsbrev af 29. juni 2016 til parter – lægemidler mod astma og KOL

Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger