Interaktive bivirkningsoversigter

8. december 2016

Lægemiddelstyrelsen har lanceret et nyt webbaseret redskab, der giver forskere og andre interesserede bedre muligheder for at søge i indberettede formodede bivirkninger.

Det nye webbaserede redskab – også kaldet de interaktive bivirkningsoversigter – betyder, at alle nu på en nem måde kan se, hvad der er indberettet af formodende bivirkninger på specifikke lægemidler.

”Vi har længe stillet vores data over indberetninger til rådighed i form af PDF-dokumenter, men med det nye redskab er formidlingen blevet langt mere brugervenlig. Det interaktive betyder, at det nu også er muligt for brugeren at sætte filtre på søgningerne f.eks. alder, hvis man eksempelvis kun vil se indberetninger om bivirkninger hos børn, eller man kan filtrere efter årstal, køn, alvorlighed m.m.” siger chefkonsulent i Line Michan fra Lægemiddelstyrelsens enhed for lægemiddelsikkerhed. Derudover er det også muligt at lave filtreringer på indberetninger fra sundhedspersonale og indberetninger fra patienter og pårørende.

”Overvågning af formodede bivirkninger og den løbende forskning i de mulige sammenhænge mellem symptomer og lægemidler er ekstremt vigtigt for, at vi hele tiden kan forbedre sikkerheden ved medicin. Vi håber derfor, at mange især forskere vil benytte sig af de nye muligheder for søgning i vores data”, siger Line Michan

Oversigterne kan også bruges af andre interesserede f.eks. praktiserende læger, journalister, patienter og pårørende. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at man ikke kan konkludere noget endegyldigt om sikkerheden ved et lægemiddel alene ud fra bivirkningsindberetninger. Den evidensbaserede viden om et lægemiddels bivirkninger er beskrevet på indlægssedlen og i produktresumeet.

Det nye webbaserede redskab ligger allerede tilgængeligt på lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Man kan også komme direkte til bivirkningsoversigterne ved at klikke på www.bivstat.dk.