Pulje til forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination er fordelt

8. juli 2016

Tre projekter bliver tildelt midler fra den pulje på 7 mio. kr. som Folketingets satspuljepartier har afsat til forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination.

Puljen er afsat til forskningsprojekter, der kan bidrage til en større viden om en eventuel årsags­sammenhæng mellem HPV-vaccination og alvorlige symptomer, der opleves som bivirkninger til vaccinationen. Forskere har haft mulighed for at ansøge om pengene mellem den 4. februar og den 1. april i år. Der kom i alt ni ansøgninger.

Den videnskabelige vurdering af ansøgernes projekter er foretaget af Innovationsfonden.

De projekter, som Innovationsfonden fandt støtteværdige, tilgik efterfølgende den af Lægemiddelstyrelsen nedsatte følgegruppe, der har haft til opgave at prioritere mellem de forskningsprojekter, som Innovationsfonden har fundet støtteværdige.

Følgegruppen bestod af repræsentanter udpeget af relevante råd, organisationer og foreninger, der besidder indsigt i forholdene vedrørende mulige bivirkninger ved HPV-vaccinationen.

Følgegruppen har haft til opgave at prioritere mellem de forskningsprojekter, som Innovationsfonden har fundet støtteværdige. Følgegruppen har indstillet at nedenstående tre ansøgere får tildelt midler.

Følgegruppen har lagt vægt på, at de afsatte satspuljemidler uddeles bredt, således at der kan forskes i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination blandt flere forskergrupper i Danmark. Det har også været vigtigt at tilgodese forskellige typer af forskning for at opnå mere viden om mulige bivirkninger ved HPV-vaccination. Følgegruppen har derfor indstillet, at der tildeles midler til både registerstudier og studier, som inddrager patienter med mulige bivirkninger efter HPV-vaccination.

Lægemiddelstyrelsen har besluttet at følge indstillingen fra følgegruppen.

De tre ansøgere, der får tildelt satspuljemidler er:

 • Reimar Thomsen, Aarhus Universitetshospital, til et kohortestudie, der undersøger pigers kontakt med sundhedsvæsenet, deres forbrug af receptpligtig medicin, samt forekomsten af specifikke og ikke-specifikke diagnoser før og efter HPV-vaccination.
  Projektet tildeles 1.450.000 kr.
 • Jesper Mehlsen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, til et projekt, der undersøger biologiske og patofysiologiske faktorer hos piger/kvinder med symptomer, der mistænkes som bivirkninger efter HPV-vaccination.
  Projektet tildeles 4.000.000 kr.
 • Anders Hviid, Statens Serum Institut, til et projekt, der blandt andet består af udvikling af case-definitioner for mistanker om vaccinebivirkninger baseret på, hvordan personer, der har indberettet bivirkninger har været i kontakt med sundhedsvæsenet, samt registerbaserede analyser af sammenhængen mellem HPV-vaccination og formodede bivirkninger.
  Projektet tildeles 1.550.000 kr.

Følgegruppens medlemmer:

 • Ib Valsborg, Formand, udpeget af Lægemiddelstyrelsen
 • Bolette Søborg, udpeget af Sundhedsstyrelsen
 • Michael Dupont, udpeget af Praktiserende Lægers Organisation
 • Morten Noreng, udpeget af Danske Regioner
 • Erik Søgaard Andersen, udpeget af Lægevidenskabelige selskaber
 • Gert Almind, udpeget af Danske Patienter
 • Trine W. Larsen, udpeget af Dansk Handicap Forbund
 • Karsten Viborg, udpeget af Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte

Links:

Ny satspuljeaftale forhandlet på plads i Sundheds- og Ældreministeriet

Pulje til forskning i bivirkninger ved HPV-vaccination