Årsrapport for Lægemiddelstyrelsen 2016

10. marts 2017

Årsrapporten vedrører Lægemiddelstyrelsens aktiviteter, regnskab og målopfyldelse af resultatkontrakt for 2016.

Lægemiddelstyrelsen opnåede i 2016 et overskud på 0,9 mio.kr. ud af et samlet budget på knap 370 mio. kr., hvilket vurderes som tilfredsstillende og afspejler, at styrelsen har overholdt budgetterne og brugt pengene i overensstemmelse med styrelsens opdrag.

Lægemiddelstyrelsen opnåede 2016 en målopfyldelse på 76 pct. i forhold til resultatkontrakten, hvilket vurderes at være mindre tilfredsstillende. Dog er der sket væsentlige forbedringer i sagsbehandlingstiderne i forhold til 2015, og der ses allerede tegn på forbedringer i slutningen af 2016 for flere områder. Der tilføres flere ressourcer til området i 2017 som følge af indførelse af ny gebyrstruktur inkl. forhøjede gebyrer på gebyrområdet lov om lægemidler fra 1. juli 2017.

Link

Årsrapport for Lægemiddelstyrelsen 2016 (pdf)