Årsrapport for Lægemiddelstyrelsen 2016

10. marts 2017

Årsrapporten vedrører Lægemiddelstyrelsens aktiviteter, regnskab og målopfyldelse af resultatkontrakt for 2016.

Lægemiddelstyrelsen opnåede i 2016 et overskud på 0,9 mio.kr. ud af et samlet budget på knap 370 mio. kr., hvilket vurderes som tilfredsstillende og afspejler, at styrelsen har overholdt budgetterne og brugt pengene i overensstemmelse med styrelsens opdrag.

Lægemiddelstyrelsen opnåede 2016 en målopfyldelse på 76 pct. i forhold til resultatkontrakten, hvilket vurderes at være mindre tilfredsstillende. Dog er der sket væsentlige forbedringer i sagsbehandlingstiderne i forhold til 2015, og der ses allerede tegn på forbedringer i slutningen af 2016 for flere områder. Der tilføres flere ressourcer til området i 2017 som følge af indførelse af ny gebyrstruktur inkl. forhøjede gebyrer på gebyrområdet lov om lægemidler fra 1. juli 2017.

Link

Årsrapport for Lægemiddelstyrelsen 2016 (pdf)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...