Bevilling til Virum Apotek

29. maj 2017

Lægemiddelstyrelsen har den 29. maj 2017 meddelt Bent Halling-Sørensen bevilling til at drive Virum Apotek.  

Der har været 11 ansøgere til bevillingen. Bevillingen har været opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.