Lægemiddelstyrelsen deler erfaringer om bæredygtigt internationalt samarbejde

7. december 2017

Lægemiddelstyrelsens vicedirektør Jakob Cold deltog tirsdag d. 5. december som indlægsholder og moderator på en konference arrangeret af Udenrigsministeriet og FNs kontor for Project Service (UNOPS). Temaet for konferencen var de globale udfordringer og muligheder for den private sektor med samtidig fremme af bæredygtig vækst, blandt andet inden for sundhed.

Jakob Cold bidrog med et indlæg om erfaringer af samarbejdet mellem China Food and Drug Administration og Lægemiddelstyrelsen.

Samarbejdsmodellen bliver af Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsministeriet og Udenrigsministeriet anset som eksemplarisk, hvor flere elementer har potentiale for anvendelse ift. andre lande:

  • Stærk politisk commitment. Aftalen er underskrevet på ministerniveau
  • Kompetent og værdifuld facilitering leveret af Eksportrådet og Den Danske Ambassade i Beijing
  • Flerårigt fælles arbejdsprogram opbygget efter fem faglige strategiske spor: Godkendelse, Kontrol, Inspektioner, bivirkningsovervågning samt tværgående discipliner, såsom kvalitetsledelsessystemer
  • Gevinster for begge sider i et ligeværdigt professionelt samarbejde
  • Pragmatisk samarbejde med fokus på værdifulde problemer og løsninger
  • Dialog mellem Lægemiddelstyrelsen og et stakeholderpanel med repræsentanter fra lægemiddelindustrien og medicoindustrien på samme etiske grundlag: Dialog om fremdriften i den kinesiske sundhedsreform og opbygning af regulatorisk kompetence og kapacitet. Værdifuld viden om kontekst for stakeholdere - også i kraft af videotransmitteret briefing fra ambassadens vækstrådgiver og life science rådgiver.
  • Ufravigelig etisk grundlag for government-to-government-samarbejdet: Intet navngivent terapiområde, intet firma og intet produktet kan promoveres