Ny indstilling af udfasning af zinkoxid til smågrise

21. marts 2017

Det Europæiske Lægemiddelagenturs komite for veterinære lægemidler CVMP har bekræftet en tidligere beslutning om udfasning af zinkoxid. CVMP har derfor nu genindstillet til EU-kommissionen, at lægemidler med zinkoxid til forebyggelse af diarre hos smågrise trækkes af markedet.

I december 2016 vedtog Det Europæiske Lægemiddelagenturs Komite for Veterinære lægemidler CVMP, at alle lægemidler med indhold af medicinsk zink til smågrise skulle trækkes af markedet. En række firmaer, der har markedsføringstilladelser til zinkoxid, valgte at anke afgørelsen, og sagen måtte bedømmes igen. Efter denne revurdering er udvalget på mødet den 14. – 16. marts nået frem til at stadfæste den oprindelige afgørelse. Lægemidler med medicinsk indhold af zinkoxid til smågrise skal derfor trækkes af markedet.

CVMPs afgørelse er formelt en indstilling til EU-kommissionen, der træffer den endelige afgørelse. Det er også EU-kommissionen, der træffer afgørelse om længden af en eventuel udfasningsperiode for brugen af medicinsk zink.

Lægemiddelstyrelsen kan ikke på nuværende tidspunkt forudsige længden af en eventuel udfasningsperiode. Kommissionen har allerede bedt de nationale lægemiddelmyndigheder om en udtalelse med bidrag til fastsættelse af længden af udfasningsperioden. Lægemiddelstyrelsen har i den forbindelse vurderet, at en periode på 3 til 5 år vil være passende, idet landmænd, dyrlæger og industri skal have tid til de nødvendige omstillinger og udvikling af alternativer. Kommissionen forventer en afgørelse af sagen på et måde i ”Standing Committee” for veterinære lægemidler i juni.

Link

CVMP’s beslutning i EMA’s pressemeddelelse fra CVMP mødet