Opdaterede regler om salg af håndkøbslægemidler uden for apotek

2. januar 2017

Lægemiddelstyrelsen har opdateret bekendtgørelserne om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek fra detailforhandlere og fra håndkøbsudsalg. De nye bekendtgørelser er trådt i kraft pr. 1. januar 2017.

Opdatering af bekendtgørelserne betyder bl.a. følgende ændringer:

  • Ændring af basissortimentet til at omfatte færre lægemidler
  • Tydeliggørelse af, at detailforhandlere ikke må viderelevere eller videresælge lægemidler til andre adresser
  • Tilføjelse af krav om dokumentation for regelmæssig kontrol af temperatur
  • Krav om angivelse af leveringsadressen på forhandleres dokumentation
  • Tilføjelse af krav om mærkning af lægemidler til destruktion
  • Præcisering af krav ved onlineforhandling
  • Mulighed for at indgå kontrakt mellem forhandler og virksomheder om lagerhold og forsendelse ved onlineforhandling, samt regler for kontraktforhold
  • Mulighed for at indgå kontrakt mellem forhandler og andre virksomheder om reklamationsbehandling, samt regler for kontraktforhold

Links 

Du finder de opdaterede bekendtgørelser på retsinformation:

Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, nr. 1422 af 23/11/2016 

Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg, nr. 1423 af 23/11/2016