Vimpat® tabletter og syrup får ny tilskudsklausul

16. januar 2017

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Vimpat tabletter og syrup med virkning fra 30. januar 2017 skal have følgende tilskudsklausul:

  • Epileptiske anfald, hvor behandling med antiepileptika med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres. Derudover til velbehandlede patienter, hvor det efter lægens samlede kliniske vurdering af patienten vil være uhensigtsmæssigt med et præparatskifte til et antiepileptikum med generelt tilskud uden klausulering

Vimpat indeholder lacosamid og bliver anvendt til behandling af epilepsi.

Vimpat har fået udvidet sin godkendte indikation til nu også at omfatte monoterapi. Vi vurderer, at prisen står i et rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi for patienter omfattet af ovenstående tilskudsklausul.

Links

Lægemiddelstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Vimpat®