Ledig bevilling til Haderslev Løve Apotek

3. oktober 2018

Bevillingen til at drive Haderslev Løve Apotek er ledig pr. 1. april 2019.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Haderslev Løve Apotek er beliggende i postnummer 6100.

Haderslev Løve Apotek er optaget på Bilag 1 i bekendtgørelse nr. 276 af 12. april 2018 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

OBS! Fra den 13. august 2018 er vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevilliger ændret i forhold til ansøgningernes længde samt procedure for møder med forfremmelseskonsulenterne.

Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 2. november 2018 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Haderslev Løve Apotek nr. 292.

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2015

2016

2017

Omsætning - receptur

23.118.794

22.721.446

19.849.810

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

705.930

668.532

496.666

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.812.223

1.789.770

1.432.182

Frihandelsvarer

3.434.149

3.420.877

2.961.580

Andre driftsindtægter

430.425

530.984

465.030

Bruttoomsætning

29.501.521

29.131.609

25.205.268

Rabatudgifter

224.978

223.365

196.980

Nettoomsætning

29.276.543

28.908.244

25.008.288

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

386.703

432.256

375.600

Dyrlægepakninger (kr.)

84.602

117.504

110.987

Antal pakninger til enkeltpersoner

166.482

165.135

141.998

 

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.

Yderligere økonomiske oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til Thomas Malthe Trier Jacobsen mail: Send en mail og telefon: 93 59 64 25 eller Anne Husted mail Send en mail og telefon 44889135