Seks høringssvar om tilskudsstatus for medicin mod urinsyregigt

11. september 2019

Medicintilskudsnævnet har modtaget seks høringssvar fra interessenter om den fremtidige tilskudsstatus for medicin mod urinsyregigt. Høringsfristen var den 15. maj 2019. 

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til tilskudsstatus for medicin mod urinsyregigt (pdf)

Medicintilskudsnævnet drøftede høringssvarene på nævnets møde den 28. maj 2019. Medicintilskudsnævnet arbejder nu på den endelige indstilling om medicinens tilskudsstatus.

Link til meddelelse af 25. februar 2019 med Medicintilskudsnævnets forslag