Behandling med remdesivir mod COVID-19 fortsætter indtil videre i Danmark og i resten af Europa

20. november 2020

Brugen af remdesivir til behandling af indlagte COVID-19-patienter fortsætter uændret i Danmark og resten af Europa indtil videre, mens der indsamles yderligere data, der endeligt kan dokumentere medicinens virkning og sikkerhed.

WHO har i dag meddelt, at de ikke anbefaler det antivirale middel remdesivir til behandling af COVID-19-patienter, efter et WHO-studie har vist, at medicinen ingen effekt har på patienterne – herunder, at medicinen ikke reducerer dødeligheden. Det europæiske lægemiddelagentur EMA, som Danmark også er repræsenteret i, tager WHO-studiet med i den samlede gennemgang og vurdering af remdesivir, som har været i gang siden juli måned, hvor EU-Kommissionen gav en betinget godkendelse til brug af medicinen. Indtil den endelige vurdering foreligger, fortsætter Danmark og de øvrige europæiske lande med at bruge remdesivir til behandling af indlagte COVID-19-patienter.

WHO-studiet er en vigtig brik i den samlede vurdering af remdesivir

I starten af juli måned i år fik lægemiddelfirmaet, der har udviklet remdesivir, en betinget godkendelse til at markedsføre produktet - indtil videre i et år - på betingelse af, at de løbende indsamler flere data om medicinens virkning og effekt.

Efter et år vurderer EMA, om den godkendelse, der er givet, skal justeres. Og her vil WHO’s studie også indgå, ligesom data fra øvrige studier vil indgå.

Data der ligger til grund for den betingede godkendelse af remdesivir

Forud for den betingede godkendelse til remdesivir gennemgik EMA alle tilgængelige data om remdesivir og vurderede på den baggrund, at fordelene ved brugen af remdesivir til behandling af visse COVID-19 patienter opvejer ulemperne.

Ifølge EMA viste gennemgangen af data om remdesivir overordnet, at patienter med svær COVID-19, der blev behandlet med remdesivir, kom sig efter 11 dage sammenlignet med 15 dages restitution for patienter, der ikke fik remdesivir. Denne effekt blev ikke observeret hos patienter med mild til moderat COVID-19-sygdom.

Balancen mellem fordele og risici var positiv hos patienter med lungebetændelse, der havde behov for supplerende ilt – dvs. patienter med svær COVID-19-sygdom.

Siden har også et studie fra New England Journal of Medicine konkluderet, at remdesivir forkorter indlæggelsestiden hos flere coronapatienter.

Der kommer hele tiden nye data til, der skal indgå i den samlede vurdering af medicinen.

Læs mere: Europa-Kommissionen udsteder en betinget markedsføringstilladelse for Remdesivir til brug mod COVID-19 i EU.

Lægemiddelstyrelsens temaside om COVID-19: Vacciner og medicin til behandling mod COVID-19.