Ledig bevilling til Aarhus Jernbane Apotek

27. april 2020

Bevillingen til at drive Aarhus Jernbane Apotek er ledig pr. 1. januar 2021.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Aarhus Jernbane Apotek er beliggende i postnummer 8000.

Aarhus Jernbane Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1635 af 27. december 2019 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 25. maj 2020 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Aarhus Jernbane Apotek nr. 132

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Aarhus Jernbane Apotek kan rekvireres ved henvendelse til afgående apoteker Bent Hougaard på mail: Send en mail og telefon: 86120244.

Distributionsenheder af Aarhus Jernbane Apotek

Der er ingen distribuerende enheder under Aarhus Jernbane Apotek.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.