Ledig bevilling til Dalgas Boulevard Apotek

10. august 2020

Bevillingen til at drive Dalgas Boulevard Apotek er ledig pr. 1. maj 2021.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Dalgas Boulevard Apotek er beliggende i postnummer 2000.

Dalgas Boulevard Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1029 af 27. juni 2020 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillingerer d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 7. september 2020 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Dalgas Boulevard Apotek nr. 327

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Dalgas Boulevard Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Martin Runebøll på mail: Send en mail og telefon: 44889202.

Distributionsenheder af Dalgas Boulevard Apotek

Apoteksfilial

Apoteket Lille Bjørn (frivilligt oprettet filial)

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.