Ledig bevilling til Apoteket Trianglen

12. maj 2021

Bevillingen til at drive Apoteket Trianglen er ledig pr. 1. januar 2022.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Apoteket Trianglen er beliggende i postnummer 2100.

Apoteket Trianglen er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 2284 af 29. december 2020 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 9. juni 2021 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Apoteket Trianglen nr. 232

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Apoteket Trianglen kan rekvireres ved henvendelse til afgående apoteker Poul Nissen på mail: Send en mail og telefon: 40850603.

Distributionsenheder af Apoteket Trianglen

Der er ingen distribuerende enheder under Apoteket Trianglen.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.