Ledig bevilling til Søborg Apotek

20. september 2021

Bevillingen til at drive Søborg Apotek er ledig pr. 1. maj 2022.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Søborg Apotek er beliggende i postnummer 2860.

Søborg Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 2284 af 29. december 2020 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 19. oktober 2021 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Søborg Apotek nr. 312

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Søborg Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Anne Husted på mail: Send en mail og telefon: 44889135.

Distributionsenheder af Søborg Apotek

Buddinge Apotek har siden 1. april 2005 været tilknyttet Søborg Apotek som supplerende enhed. Buddinge Apotek er opslået som et selvstændigt apotek med overtagelse 1. maj 2022 og indgår således ikke i bevillingen til Søborg Apotek.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.