Ansøgninger om udleveringstilladelser i hverdagene omkring jul og nytår

28. november 2023

Lægemiddelstyrelsen holder lukket mellem jul og nytår, til og med 1. januar 2024.

Lægemiddelstyrelsen behandler dog hastende ansøgninger om udleveringstilladelse (ansøgning om udlevering af ikke-markedsførte lægemidler fremstillet af et medicinalfirma).

Læger, tandlæger eller dyrlæger kan sende en ansøgning elektronisk vha. MitID medarbejdersignatur eller scannet og underskrevet til udleveringstilladelser@dkma.dk. Mærk ansøgningen HASTER.

Det er også muligt at få svar på spørgsmål om udleveringstilladelser på telefon 4488 9536 eller på udleveringstilladelser@dkma.dk d. 27. - 29.december 2023 kl. 10–15.

Links

Ansøgning om udleveringstilladelse til lægemidler til mennesker

Ansøgning om udleveringstilladelse til lægemidler til dyr