Behandling af angst hos dyr i forbindelse med nytår

11. oktober 2023

“Nytårsangst” er ikke en veldefineret diagnose, men dækker over fobi for fyrværkeri, som blandt andet kan give sig til udtryk ved lydfobi og angstsymptomer.

Lægemiddelstyrelsen har før i tiden givet udleveringstilladelse til acepromazin til behandling af hunde og katte i forbindelse med nytårsangst. Fødevarestyrelsen har i en årrække givet generel dispensation til magistrel fremstilling af meprobamat til behandling af nytårsangst hos hunde.

Da der nu findes flere godkendte veterinære lægemidler til hund på det danske marked med indikationen angst fremkaldt af lyde, er det ikke længere muligt at få udleveringstilladelse til acepromazin-tabletter. Acepromazin har derudover heller ikke dokumenteret angstdæmpende effekt, men er udelukkende sløvende.

Der findes også et enkelt veterinært lægemiddel på markedet, som er godkendt til behandling af angst hos katte med indikationen angst og frygt i forbindelse med transport og dyrlægebesøg. Der findes også flere lægemidler med indikationen separationsangst til hund. Disse vil, efter en konkret dyrlægefaglig vurdering, undtagelsesvist kunne anvendes efter kaskadereglen (EU 06/2019 artikel 112 stk. 1) til behandling af nytårsangst hos henholdsvis kat og hund.

Ifølge den opdaterede kaskaderegel kan dyrlægen også, i ganske særlige tilfælde, søge om udleveringstilladelse til et veterinærmedicinsk lægemiddel, markedsført i en anden EU-medlemsstat. Disse ansøgninger vil generelt kun kunne gives som udleveringstilladelse til et enkelt dyr. Det gælder for eksempel, hvis dyret ved tidligere behandling med de markedsførte præparater har oplevet alvorlige bivirkninger eller ikke har opnået den tilsigtede effekt. Det gælder også dyr, hvor dyrlægen vurderer, at behandling med de markedsførte lægemidler vil være kontraindicerede.

Ansøgning om udleveringstilladelse


Ansøgning om udleveringstilladelse til et enkelt dyr kan indsendes via:

Link: Udleveringstilladelse, Veterinær Enkelt (EV)

Ansøgninger om udleveringstilladelse til et enkelt dyr med indikationen nytårsangst, som indsendes senest d. 1. december, vil blive behandlet inden jul/nytår. For ansøgninger modtaget efter denne frist, er der en risiko for, at de ikke bliver behandlet inden jul/nytår.

Det er vigtigt, at en ansøgning er velbegrundet og veldokumenteret for hurtig sagsbehandling. Det kan eksempelvis være en beskrivelse af, hvilke godkendte veterinære lægemidler, der har været anvendt uden den ønskede virkning, eller hvilke formodede bivirkninger der er observeret efter behandlingen, eller eventuelt om dyrlægen vurderer, at de veterinære lægemidler, der er på markedet vil være kontraindicerede til behandling af det pågældende dyr.

Først når disse muligheder er udtømte kan der, ifølge kaskadereglen, undtagelsesvis gives enkeltdyrs-dispensation til magistrelt fremstillet meprobamat. Vi gør opmærksom på, at ansøgninger til magistrel dispensation af lægemidler skal søges hos Fødevarestyrelsen.

Treårige tilladelser ikke længere gældende

Der er tidligere givet generelle udleveringstilladelser til acepromazin gældende for en treårig periode. Disse er ikke længere gældende, da de er udstedt med forbehold for, at der ikke er noget godkendt veterinært lægemiddel, som vil kunne anvendes på det danske marked.