Høring over Medicintilskuds­nævnets 3. forslag til indstilling til tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes

14. marts 2013

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC-gruppe A10) og har nu færdiggjort et 3. forslag til indstilling.

Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling af 12. marts 2013 til tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes

Medicintilskudsnævnets første forslag til indstilling blev sendt i høring med høringsfrist 1. november 2012. På baggrund af de indkomne høringssvar sendte nævnet et revideret forslag i høring den 7. januar 2013 med høringsfrist den 8. februar.

Nævnet har efterfølgende atter fundet anledning til at revidere sit forslag til indstilling og sender hermed sit 3. forslag i høring.

Som følge af prisændringer er forskellen i behandlingspriserne, for på den ene side, de to langtidsvirkende insulinanaloger, insulin glargin (Lantus) og insulin detemir (Levemir), og på den anden side human insulin (NPH-insulin), mindre end tidligere.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at klausulere det generelle tilskud til insulin glargin (Lantus) og insulin detemir (Levemir) og indstiller derfor, at disse fortsat skal have generelt - uklausuleret - tilskud.

Desuden er lægemidlerne insulin degludec (Tresiba), lixisenatid (Lyxumia) og kombinationen af metformin og saxagliptin (Komboglyze) nu også omfattet af Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling.

Inden medicintilskudsnævnet færdiggør sin indstilling til Sundhedsstyrelsen, har nævnet den 13. marts 2013 indledt partshøring af de berørte virksomheder:

Høringsbrev af 13. marts 2013 til parter - ATC-gruppe A10

Der er høringsfrist den 5. april 2013. Efter høringsfristens udløb vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af bl.a. de indkomne høringssvar færdiggøre sin indstilling til Sundhedsstyrelsen.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægeforeningen, PLO, Apotekerforeningen og JRDF - Fonden for diabetesforskning bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling jf. denne liste:

Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger