DKMAnet: adgang - spørgsmål og svar

Opdateret 4. maj 2017

Hvordan får virksomheden adgang til DKMAnet?

For at få adgang til DKMAnet, skal brugeren have installeret en digital medarbejdersignatur eller LBC-signatur (udenlandske brugere), og derefter skal brugeren have oprettet adgang til DKMAnet.

Virksomheden får oprettet adgang til DKMAnet ved at indsende følgende blanket til Lægemiddelstyrelsen:

Blanket til udpegning af sikkerhedsadministrator

Lægemiddelstyrelsen forbeholder sig 14 dages behandlingstid af blanketten. Som oftest vil vi dog kunne behandle blanketten indenfor få dage, og dermed give adgang for virksomheden til DKMAnet.


Hvad er en digital medarbejdersignatur?

Nets DanID’s Medarbejdersignaturer kaldes i daglig tale digital signatur eller digitalt certifikat.

Forskellen mellem en medarbejdersignatur, og de signaturer, som anvendes i privat sammenhæng, fx til selvbetjening hos Skat, er, at den første type kun kan bestilles ved angivelse af gyldigt CVR-nummer og dermed forudsætter en bemyndigelse til den medarbejder, som skal anvende medarbejdersignatur.


Hvordan anskaffer man en medarbejdersignatur?

Anskaffelse af medarbejdersignatur til danske sikkerhedsadministratorer og brugere: Medarbejder-signaturer bestilles hos DanID. Det kan gøres online på www.nets-danid.dk.

I Danmark er signaturerne indtil videre gratis, og der er derfor ingen udgifter forbundet med anskaffelsen. Hvis den udpegede sikkerhedsadministrator eller en kommende virksomhedsbruger allerede har en medarbejdersignatur til brug i arbejdssammenhæng, kan denne bruges til at få adgang til Priser & Pakninger.

Anskaffelse af medarbejdersignatur til udenlandske sikkerhedsadministratorer og brugere

Medarbejdersignaturer til både sikkerhedsadministratorer og virksomhedsbrugere, der er ansat i en udenlandsk virksomhed, skal bestilles hos Lægemiddelstyrelsen.

Bestillingen sker ved at udfylde og indsende Blanket til bestilling af 'LBC – Lukket Brugergruppe Certifikat' og sende den til Lægemiddelstyrelsen, som administrerer tildelingen af 'LBC – Lukket Brugergruppe Certifikat'.

Herefter modtager sikkerhedsadministratoren en e-mail med bekræftelse af udstedelsen samt link til en online installationsvejledning på engelsk. Den samme procedure gælder, når virksomheder i udlandet skal have medarbejdersignatur til øvrige virksomhedsbrugere.


Hvilke brugere af DKMAnet skal have en digital medarbejdersignatur?

Alle brugere på DKMAnet skal have en digital medarbejdersignatur. Når din virksomhed bliver tilsluttet og dermed får adgang til DKMAnet, skal du angive den udnævnte sikkerhedsadministrators medarbejdersignaturs ID-nummer (RID-nummer) på blanketten. For at finde RID-nummeret, skal du først installere den digitale signatur.

En digital signatur er personlig, og derfor skal eventuelle andre brugere i virksomheden, som sikkerhedsadministratoren opretter, også have en digital signatur. Vær opmærksom på, at dette også gælder for personer, der er oprettet som sikkerhedsadministratorer i andre virksomheder.

Sikkerhedsniveauet i systemet sikrer, at en digital signatur, som bruges af en sikkerhedsadministrator, ikke samtidig kan bruges til identifikation af en virksomhedsbruger i en anden virksomhed.

Hvis din virksomhed har et dansk CVR-nummer, bestiller du din medarbejdersignatur hos DanID. Det kan gøres direkte på www.digitalsignatur.dk.

Hvis din virksomhed ikke har et CVR-nummer, bestiller du signaturen gennem Lægemiddelstyrelsen på blanket til Bestilling af Lukket Brugergruppe Certifikat (LBC) til log-on på DKMAnet (pdf - 0,08 MB).

 


 

Hvordan finder jeg min medarbejdersignaturs RID-nummer?

Når du har installeret din medarbejdersignatur på din pc, finder du RID-nummeret på følgende måde: Åben et browservindue, og vælg Funktioner > Internetindstillinger > Indhold > Certifikater.

Så vælger du det ønskede certifikat (der kan være flere certifikater installeret) > Vis > Detaljer > Emne. Vær opmærksom på, at det ikke er det samme som et PID-nummer.


Hvem kan blive oprettet som bruger på DKMAnet?

DKMAnet giver aktuelt mulighed for at:

  • Indsende ændringer til priser eller pakningsændringer på lægemidler
  • Uploade indlægssedler til lægemidler
  • Ansøge om generelt tilskud
  • Ansøge om tilladelse til detailforhandling

Hvis din virksomhed har brug for at anvende en af ovenstående services, kan I blive oprettet som bruger af DKMAnet. Bemærk, at listen over services udvides løbende, og at målgruppen derfor også vil blive større.

Er du i tvivl, om du kan blive bruger på DKMAnet, så kontakt venligst DKMAnet Medicinpriser på Send en mail eller 4488 9595.


Hvad er et virksomhedsnummer?

Et virksomhedsnummer er Lægemiddelstyrelsens unikke ID-nummer for din virksomhed. Virksomhedsnummeret er det nummer, Lægemiddelstyrelsen kender din virksomhed under, og hvorunder din virksomheds lægemidler er registreret.

Koblingen mellem din virksomheds adgang til DKMAnet og de oplysninger, som vises på DKMAnet, sker ved hjælp af det virksomhedsnummer, Lægemiddelstyrelsen har knyttet til din virksomhed.


Hvad er et PID-nummer?

Et PID-nummer er ID-nummeret for personlige digitale signaturer, hvorimod en medarbejdersignatur har et RID-nummer. Du kan derfor IKKE bruge din personlige digitale signatur til at få adgang til DKMAnet Priser & Pakninger, men du skal i stedet have en medarbejdersignatur, som du bestiller hos Nets DanID.

Når du har installeret din digitale signatur på din pc, finder du RID-nummereret på følgende måde: Åben et browservindue, Vælg funktioner > Internetindstillinger > Indhold > Certifikater.

Så vælger du det ønskede certifikat (der kan være flere certifikater installeret) > Vis > Detaljer > Emne. Vær opmærksom på, at et RID-nummer er 13 cifre.


Hvad er et CVR-nummer?

Et CVR-nummer er et unikt nummer til identificering af virksomheder i Danmark. CVR-numre er registreret i Erhvervsstyrelsens Centrale VirksomhedsRegister, se www.cvr.dk.

Du skal ikke angive CVR-nummeret i blanketterne, hvis din virksomhed er udenlandsk, da CVR-numre er forbeholdt danske virksomheder.


Hvorfor skal man oplyse virksomhedens CVR-nummer?

Når du logger på DKMAnet, tjekker systemet, hvilke oplysninger du har adgang til ved hjælp af din digitale signatur.

Koblingen mellem dig og din virksomheds lægemiddelsortiment sker ved hjælp af den digitale medarbejdersignaturs ID-nummer (RID-nummer), din virksomheds CVR-nummer, og det eller de virksomhedsnumre, vi har knyttet til jeres virksomhed. Derfor skal Lægemiddelstyrelsen have disse tre oplysninger, når vi opretter jeres udpegede sikkerhedsadministrator.

Hvis vi mangler nogle af oplysningerne, eller der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om virksomheden (navn, adresse, sortiment), kan vi ikke oprette jer.


Min virksomhed har to virksomhedsnumre? Kan jeg få dette ændret?

Hvis din virksomhed har to virksomhedsnumre, kan du bede Lægemiddelstyrelsen om at ændre lægemidlernes tilknytning til virksomhedsnumrene, så de bliver samlet på ét virksomhedsnummer. Det gør du ved at sende en variationsansøgning.

Du kan læse mere om variationsansøgninger under Ansøgning om variationer.

Din virksomhed skal ikke sende en variationsansøgning, hvis I har dokumentation for, at de oplysninger, som I ønsker at få flyttet fra et virksomhedsnummer til et andet, er registreret forkert.

Det kan være, at I mener, at vores oplysninger er forkerte i forhold til, hvad I tidligere har ansøgt om, eller det kan være, at I har en variationsansøgning under behandling i Lægemiddelstyrelsen. Kontakt Lægemiddelstyrelsen på 4488 9595 eller Send en mail, som vil besvare spørgsmål om, hvordan I så skal forholde jer. 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...